You are here

Namořte obilniny zlatem

Archiv
28.09.2017
vibrance_video
vibrance_video

Vibrance Gold představuje ověřenou kvalitu zajišťující špičkovou fungicidní ochranu porostů obilnin proti širokému spektru chorob v počátečních růstových fázích vývoje.
 

Účinná látka sedaxane byla společností Syngenta vyvinuta speciálně pro potřeby moření. Díky tomu je nejen velmi účinná na potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, ale současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám: poskytuje
nejen vynikající ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale zajišťuje  také  maximálně  příznivý  účinek na růst a vývoj kořenového systému.Díky ú.l. sedaxane dis- ponuje přípravek technologií Rooting Power, což znamená, že kořenový systém je díky tomu mohutnější, silnější i odolnější a umožňuje rostlině plně využít její genetický potenciál.

Vibrance Gold řadíme  mezi  širokospektrální  fungicidní mořidla. Mořidlo obsahuje účinné láky s různým mecha- nismem účinku: sedaxane 50 g/l, fludioxonil 25 g/l a difeno- conazole 25 g/l. Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v
účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

Vibrance Gold a Vibrance Duo jsou jedinými mořidly, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách.
Kořenomorka obilná v posledních letech nabývá na významu, v porostech obilnin se s ní setkáváme stále častěji. Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a ko- řenový systém rostlin – kořeny jsou krátké, ztluštělé s redukovaným kořenovým vlášením. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin. Napadené rostliny lze velmi snadno vytáhnout z půdy. Na stéblech jsou patrné typické projevy poškození pletiv – až do výšky třetího kolénka lze pozorovat tmavě hnědé ohraničené skvrny ostře oddělené od zdravého pletiva. Na světlých skvrnách mohou být patrné shluky mycelia i sklerocia. U napadených rostlin dochází k narušení příjmu vody a živin. V konečném
důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

Mořidlo Vibrance Gold je exkluzivním řešením ochrany porostů ozimých obil- nin, velmi vhodné na lokalitách s vysokým podílem obilnin a kukuřice v osevním postupu a na lokalitách se silným tlakem kořenomorky a lze jej doporučit zejména pro pěstitele obilnin ve vysoké intenzitě, kde je nutné zajistit ochranu nejen proti kořenomorce a fuzariózám, ale také prašné sněti a sněti zakrslé.

Míra účinnosti konkurenčních produktů se pohybovala od 10 do 20 %. Efektivita ochrany porostů před na padením kořenomorkou obilnou  je ve srovnání s konkurenčními  produk- ty při použití produktu Vibrance Gold vyšší o 50 %, v případě Vibrance Duo pak o 30–40 % v závislosti na dávce mořidla. Výsledky pokusu jednoznačně dokazují bezkonkurenční vlastnosti Vibrance při ochraně před napadením porostů patogenem Rhizoctonia cerealis.

grafy_vibrance