You are here

Moření je důležitou součástí pěstební technologie ječmenů

Archiv
28.01.2010

Cesta ke kvalitnímu a dobrému výnosu ječmene začíná u spolehlivého moření osiva. Vzcházející porosty ječmenů jsou ohrožovány komplexem houbových chorob přenosných jak osivem, tak i půdou. Zejména u ozimů je vysoké riziko oslabení rostlin a to po zimním období. U jarních ječmenů určených na sladovnické zpracování je základem zajistit dobrý zdravotní stav porostů již během vzcházení.

Mořidlo Maxim Star obsahuje dvě účinné látky - fludioxonil (18,75 g/l) a cyproconazole (6,25 g/l). Fludioxonil je širokospektrální kontaktní fungicidní látka, která má reziduální účinek. Naproti tomu cyproconazole je systémová fungicidní látka, která je translokována do klíčících rostlin a hubí patogeny uvnitř rostliny. Vzájemně se tyto látky velice dobře doplňují, a proto je moření přípravkem Maxim Star univerzálním řešením pro osivo ozimého a jarního ječmene. Řeší komplex houbových chorob přenosných osivem a půdou - jmenovitě hnědou skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres), pruhovitost ječmene (Pyrenophora graminea), prašnou sněť ječnou (Ustilago nuda) a tvrdou sněť ječnou (Ustilago hordei).

Hlavně pruhovitost ječmene má za následek vysoké ztráty na výnosech. Napadené rostliny mají nejprve žluté nebo žlutozelené skvrny podél nervatury listů, které později nekrotizují. Tím je omezena fotosyntéza rostliny, která se stává oslabenou, má opožděný vývoj a růst a v některých případech i odumírá. Napadené klasy zůstávají uzavřené a tzv. nezaháčkují. V období metání a tvorby zrna se infekce dále šíří porostem i na zdravé klasy sousedních rostlin, což způsobuje nevyvinuté a zahnědlé zrno.

Další předností mořidla Maxim Star je jeho účinnost proti plísni sněžné a fuzariózám. Takto posílená ochrana je zárukou nejen zdravých porostů po zimním období, ale i ještě vyšší kvalita sladovnických ječmenů a snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.

Typický příznak pruhovitosti ječmene - nezaháčkované klasy porostu ječmene ozimého z nemořeného osiva (raná fáze nalévání zrna), ZVÚ Kroměříž, 2009

Neošetřený porost ječmene ozimého versus porost z osiva mořeného přípravkem Maxim Star, ZVÚ Kroměříž, 2009