You are here

Milagro Extra, ideální partner k celoplošnému ošetření kukuřice

Archiv
15.05.2010

Celoplošné ošetření kukuřice dokáže výborně řešit herbicid Milagro s účinnou látkou nicosulfuron (40 g/l), i když hodně pěstitelů ho roky používá jako takzvané pýrohubné řešení. V současné době je už na našem trhu řada herbicidních přípravků obsahujících účinnou látku nicosulforon. Přesto v letošním roce k nim přichází další v nabídce společnosti Syngenta s názvem Milagro Extra (60 g /l nicosulfuronu). V čem je Milagro Extra jiné oproti ostatním z řady nicosulfuronů a v čem je opravdu Extra:

  • nová, moderní OD formulace s Blended Adjuvants Technology,
  • obsahuje speciální smáčedla, která zajistí lepší přilnavost postřikové kapaliny na listu a výrazné zlepšení příjmu účinné látky do rostlinných pletiv,
  • má rychlejší herbicidní účinek, účinná látka je absorbována rychleji a ve větším množství do pletiv,
  • vyniká výbornou odolností vůči dešti, vynikající odolnost proti smyvu srážkami je daná rychlejším příjmem účinných látek do pletiv,
  • vysoce kompatibilní v tank-mix směsích.

Herbicid Milagro Extra je velice výhodným herbicidem z hlediska termínu použití. Pěstitel nemusí pospíchat s ošetřením, protože Milagro Extra je vysoce tolerantní až do fáze 8 listů kukuřice. Musíme si však uvědomit, že oproti pozdější fázi kukuřice by dvouděložné plevele v době aplikace neměly být přerostlé, měly by dosahovat růstové fáze okolo dvou až čtyř pravých listů. Toto opatření se vztahuje i na jednoleté trávovité plevele, například ježatku kuří nohu. V případě, že na poli bude převaha pýru plazivého, tak je možné počkat s ošetřením až vzejdou všechny oddenky a plevel bude ve fázi tří až pěti listů, to znamená okolo 10–15cm. Účinek proti pýru je dlouhodobý a na konci vegetačního období nedochází k jeho regeneraci.

Milagro Extra účinkuje velice rychle a o projevu jeho účinku napovídá změna zabarvení plevelů, které následně úplně odumřou (do dvou až tří týdnů).

Pro rozšíření spektra herbicidního účinku, především na jednoleté dvouděložné plevele, lze přípravek Milagro Extra použít ve směsi s herbicidy Callisto 480 SC a Banvel. V případě aplikace v TM směsi je potřeba se řídit doporučením pro partnerský herbicid. To znamená, že například v případě TM s Banvel je tankovou směs vhodné použít v růstové fázi od druhého do šestého listu kukuřice. Spolehlivé účinnosti proti pcháči rolnímu se dosáhne ve fázi čtyř až šesti listů plevele. Optimálním termínem pro ošetření touto směsí jsou dny s teplotami nad 10 °C. Nemělo by se ošetřovat za předpokladu příchodu nočních mrazíků.

Herbicidní účinek přípravku Milagro Extra - zežloutnutí ježatky kuří nohy

Herbicidní účinek přípravku Milagro Extra - zčervenání u rosičky krvavé