You are here

Když jedno ošetření, tak Artea Plus

Archiv
05.03.2011

Nejsilnější azolový fungicid na trhu je pouze jeden – Artea Plus

Každým rokem se na trhu ochrany rostlin objevují nové přípravky. Ne všechny obsahují nové účinné látky. Začínají se objevovat přípravky pod různými obchodními názvy se stejným složením účinných látek. Je čím dál těžší se v škále nabízených produktů vyznat.

Nejsilnější azolový fungicid na trhu je však pouze jeden – Artea Plus. Artea Plus je registrována do všech obilnin, výhodou je její flexibilní možnost použití již od konce odnožování až do květu. Vašim porostům poskytne špičkovou ochranu listů a klasů. Artea Plus je vaše bezstarostné řešení.

Proč investovat do fungicidní ochrany?

Na výnosu ozimé pšenice se 65% podílí praporcový list a klas, u jarního ječmene výnos začíná tvořit již 3.list a navíc ještě osiny. Proto je důležitá ochrana zmíněných částí, což znamená, že pokud vynecháme aplikaci fungicidu v takzvaném termínu T1 (konec odnožování, začátek sloupkování), je na místě aplikace fungicidu v termínu T2 (ochrana praporcového listu). Pokud fungicidní ochranu v tomto termínu podceníme, mohou ztráty na výnose znamenat až 50%.

Je třeba mít na paměti, že co je hnědé nezezelená a proto, pokud se nám v porostu přítomnost patogena projeví, nemáme proč váhat s aplikací fungicidu. Jednoznačně však platí, že preventivní zásah znamená využití plného účinku i délky účinku fungicidu.

Kdy použít Artea Plus?

Artea Plus doporučuji na aplikaci T2 – ochrana praporcového listu a na ochranu v době květu (T3+ nebo také T4). Artea Plus zajistí nejenom vysoký výnos, ale i potravinářskou kvalitu bez výskytu mykotoxinů.

V ozimé pšenici při výskytu listových skvrnitostí braničnatky pšeničné a plevové, rzi plevové a pšeničné, padlí travního. U ječmene aplikujeme na hnědou skvrnitost, rez ječnou a plevovou a padlí travní , je zaznamenána účinnost i na rhynchosporionaou skvrnitost.V registračním řízení je použití Artae Plus jako fuzariózní řešení pro aplikaci v době kvetení. U tritikale aplikujeme Artea Plus na braničnatku plevovou a pšeničnou,padlí travní a rez plevovou a pšeničnou a u žita ještě na rez žitnou. Aplikujeme vždy dávku 0,5 l/ha.

Pokud se v porostu vyskytuje ve velké míře padlí travní doporučuji použít fungicid Archer Top se stop efektem a následně jako druhý fungicid aplikovat Artea Plus nebo AmistarXtra dle předpokladu porostu pro výši výnosu a dle ochoty investovat do další fungicidní aplikace.

Výsledky pokusů

Fungicid Artea Plus prokázal vysoké účinnosti v pokusech zaměřených na hodnocení nejenom účinnosti, ale i téměř nejvyšší návratnosti investice v systémech jednoho ošetření jak u ozimé pšeníce, tak u jarního ječmene v porovnání na konkurenci (graf č.1 a č.2).

Omezení

Artea Plus nemá žádné aplikační omezení týkající sepoužití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody, tak v dodržení neošetřeného ochranného pásma X m vzhledem k povrchové vodě.

Možnost tank mix kombinací

Artea Plus doporučujeme do tank mix kombinace s Amistar Opti, na trh je dodáván balíček Amistar Opti Pack, pro řešení chorob jedním tahem. Tato kombinace vám přináší řešení i na fyziologické skvrnitosti, skvrnitosti způsobené UV zářením, DTR. Připravuje se registrace do ječmene, kde tato kombinace výborně působí na ramularii. Amistar Opti v dávce 1,6 l/ha + Artea Plus v dávce 0,4 l/ha - do porostů naaplikujete optimálně sehrané kvarteto azolů, strobilurinu a kontaktu.

Artea Plus je možné míchat s herbicidy (Starane, isoproturon), insekticidy (Karate se Zeon technologií) i regulátory růstu (Moddus, Cerone, Terpal, CCC).

Ochrana porostu Artea Plus znamená zelenou pro vaše porosty a zisk pro vás.