You are here

Hyvido vyhrálo prestižní cenu Syngenta Awards

Archiv
27.11.2014

Prvním místem v mezinárodní soutěži Syngenta Awards 2014 se nově může pochlubit hybridní ječmen Hyvido. V soutěži porazil více než 700 dalších projektů.

Společnost Syngenta každoročně vybírá ze stovek svých nových produktů, inovací a technologií ty nejlepší a nejpokrokovější, které získají ocenění Syngenta Awards. Není proto překvapením, že v letošním roce získal tuto mezinárodní cenu hybridní ječmen Hyvido.

Získáním prvního místa v soutěži byla oceněna práce celé řady šlechtitelů a odborníků, kteří započali svůj výzkum již v devadesátých letech minulého století ve Velké Británii. Od té doby však ušli dlouhou cestu, na jejímž konci se podařilo vyvinout naprosto unikátní a jedinečnou technologii, která kombinuje nejkvalitnější rostlinný materiál s technologií pěstování. Díky tomu zemědělci získají vysoké výnosy ozimého ječmene a to spolehlivě, každoročně a ve všech podmínkách pěstování. Hybridní ječmen se v současnosti pěstuje na stovkách tisíců hektarů a jeho plochy neustále rostou. Jeho nebývalý úspěch je tak tou největší odměnou za dlouholetou a usilovnou práci odborníků v molekulárních laboratořích, sklenících i na poli.

Vývoj technologie ale tímto oceněním v žádném případě nekončí. Společnost stále vyvíjí nové a nové materiály, které udivují svým potenciálem a překonávají očekávání. Zároveň naše firma věnuje obrovské úsilí zdokonalování doporučované technologie pěstování našich odrůd tak, aby dosahovaly ještě lepších výsledků. Proto si můžeme být jisti, že toto ocenění není poslední, které hybridní ječmen Hyvido, popřípadě jiné odrůdy společnosti Syngenta, čeká.

Vítěznému týmu předal ocenění Mike Mack, Generální ředitel společnosti Syngenta (na foto uprostřed)

Celkem dvacet týmů se účastnilo závěrečného ceremoniálu ve švýcarské Bazileji