You are here

Frontální útok proti škůdcům v kukuřici!

Archiv
06.05.2015

Díky novému insekticidu Ampligo® si zajistíte spolehlivou ochranu proti zavíječi kukuřičnému i proti bázlivci kukuřičnému. Podívejte se na pár tipů.

Frontální útok proti zavíječi kukuřičnému!

Ampligo® vyřeší ochranu kukuřice proti zaviječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) i bázlivci kukuřičnému (Diabrotica virgifera) jednou ranou. Současná foliární insekticidní ochrana kukuřice je založena především na kontrole zavíječe kukuřičného a v poslední době také dospělců bázlivce kukuřičného. Tito škůdci však z biologického hlediska patří do odlišných skupin a jejich výskyt a škodlivost v porostech kukuřice jsou odlišné.

Společnost Syngenta pěstitelům kukuřice nabízí univerzální a velmi spolehlivé řešení obou těchto škůdců jedním přípravkem. Je jím Ampligo®, který jako jediný insekticid na trhu proti zavíječi obsahuje dvě účinné látky.

Hlavní výhody a přínosy:

  • kontrola obou hlavních škůdců kukuřice v období květu a dozrávání
  • flexibilní načasování aplikace
  • dlouhodobý reziduální účinek
  • kontrola všech stadií zavíječe kukuřičného (dospělci, larvy i vajíčka)
  • snížení obsahu mykotoxinů v zrnu a siláži
  • snížení rizika neopylení z důvodu požerků blizen od dospělců bázlivce kukuřičného (ztráty na úrodě, energii do bioplynových stanic a siláže)
Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka
Kukuřice zavíječ kukuřičný, bázlivec kukuřičný 0,2 l/ha 300-600 l vody/ha
Kukuřice sladká zavíječ kukuřičný 0,2 l/ha 300-600 l vody/ha

Časová aplikace, široké aplikační okno, flexibilita

Žabčice — průměr z let 2013, 2014
(100 % = výnos na neošetřené kontrole)

 

Palice kukuřice poškozená zavíječem kukuřičným (Ostrinia nubilalis) Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera) Larva zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis)