You are here

Bázlivec kukuričný je karanténní škůdce

Archiv
02.11.2012

Bázlivec kukuřičný patří k nejvýznamnějším hmyzím škůdcům zavlečeným v posledních padesáti letech do Evropy. V České republice je veden jako škůdce karanténní.

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera, subsp. virgifera) je brouk z čeledi mandelinkovití, který způsobuje významné hospodářské škody na porostech kukuřice. Patří k nejvýznamnějším hmyzím škůdcům zavlečeným v posledních padesáti letech do Evropy. V České republice je veden jako škůdce karanténní.

První výskyt tohoto škůdce v Evropě byl zaznamenán roku 1992 v blízkosti letiště v Bělehradu v Srbsku, kam byl zavlečen ze Severní Ameriky. Odtud se intenzivně rozšířil kontinentem do Maďarska, Chorvatska, Rumunska, Itálie, Bulharska atd. Do České republiky pronikl v roce 2002 na jižní Moravu (do okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště).

HLAVNÍ HOSTITELSKOU ROSTLINOU PRO LARVY I DOSPĚLCE BÁZLIVCE KUKUŘIČNÉHO JE KUKUŘICE.

V našich podmínkách jde o hmyz jednogenerační. K oplodnění dochází v červenci nebo srpnu. Samička klade už po 7–10 dnech od oplodnění do půdy (do hloubky asi 10–15 cm) až 1000 vajíček (obvykle ale kolem 400). Vajíčka přezimují a larvy se líhnou od poloviny května do poloviny června. Larvální vývoj trvá v závislosti na teplotě jeden až dva měsíce (71 dnů při teplotě 15 °C a 27 dní při teplotě 29 °C). Těsně pod povrchem půdy se larvy zakuklí a po 5–10 dnech se líhnou dospělci. Ti mají výrazné letové schopnosti.

V závislosti na vzdušných proudech mohou překonat vzdálenost až 300 km, a proto jsou schopni rychlého šíření.

Imágo je 4–7 mm dlouhé, žlutozeleného zbarvení s černými podélnými pruhy na krovkách. Krovky samečků jsou téměř celé tmavé (černé), žlutě zbarvené zůstávají pouze jejich konce. Tykadla mají delší než samičky (přibližně délky těla), konec zadečku má tupější zakončení. Samičky jsou větší než samečci, mají krovky s třemi černými podélnými pruhy, kratší tykadla a odlišný tvar zakončení zadečku, který vyčnívá na konci krovek. Vajíčka jsou světle krémové barvy, dlouhá asi 0,6 mm a široká 0,4 mm. Larvy jsou protáhlé, bílé s tmavší hlavou. Po vylíhnutí jsou jen 1,2 mm dlouhé, v posledním instaru je jejich velikost 10–13 mm. Kukla je volná, bílé barvy. Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce bázlivce kukuřičného je kukuřice. Škodí larvy i dospělci. Larvy se mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se živí také na rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae.

K hlavnímu šíření dochází především v místech, kde se opakovaně pěstuje kukuřice po kukuřici. Pro vývoj larev je nejvhodnější dostatečně provzdušněná středně těžká půda s drobnou hrudkovitou strukturou. Pro svůj pohyb využívají půdní póry a dostatečnou vlhkost půdy. V období sucha je zejména v písčité půdě mortalita larev vysoká. Také drobné a ostré částice půdního skeletu zvyšují mortalitu larev vzhledem k jejich mechanickému poškození. I těžká jílovitá půda omezuje pohyb larev za potravou, a tím negativně ovlivňuje jejich další vývoj.

BROUCI BÁZLIVCE KUKUŘIČNÉHO MAJÍ VÝRAZNÉ LETOVÉ SCHOPNOSTI.

Vylíhlé larvy mají omezený čas k nalezení vhodné potravy, jsou přitahovány oxidem uhličitým, který produkují kořeny kukuřice. Nejdříve ožírají jemné kořenové vlášení, později se pouštějí i do větších kořenů. Starší larvy poškozují kořeny až po bazální uzel. Při 50% poškození kořenového systému rostliny poléhají. Rostliny nemají dostatek živin, dochází k redukci vody, zaostávají v růstu, snižuje se výnos, mění výživný obsah zrna. Kukuřice zasychá. Po výraznějších dešťových srážkách kořeny částečně regenerují, díky čemuž se rostliny vzpřímí a ohnuté stonky připomínají „husí krky“. Míru poškození kořene hodnotí IOWA stupnice. Předpokládá se, že už průměrné poškození kořenu 2,5–3 stupně způsobuje významné ekonomické škody na výnosech. Dospělci se v menší míře živí listy kukuřice, ale hlavní škodlivost spočívá v ožírání blizen kukuřice, takže mohou způsobit hluchost palice. Zničení úrody může být až stoprocentní.

Proti dospělcům můžeme využít dva odlišné způsoby monitoringu. První z nich je sledování početního stavu dospělců na klas, a to v době před květem a v průběhu kvetení. Odpočty provádíme na pěti různých místech v porostu na deseti, po sobě jdoucích rostlinách. Ochrana se provádí při zjištění 3–6 dospělců na jeden klas před kvetením nebo v průběhu kvetení u kukuřice na osivo nebo devět a více dospělců u kukuřice na zrno. Při nižším výskytu se ochrana neprovádí.

PROTI DOSPĚLCŮM BÁZLIVCE MŮŽEME VYUŽÍT DVA ODLIŠNÉ ZPŮSOBY MONITORINGU.

Ve druhém případě jde o redukci populační hustoty bázlivce kukuřičného z důvodu potřeby pěstování kukuřice po kukuřici v následujícím roce. Zjišťuje se počet dospělců na jeden feromonový lapák v období od počátku kvetení do poloviny srpna. Indikace ochrany je od 35 a více dospělců v průměru na jeden lapák za 14 dnů. Současně takový výskyt brouků představuje riziko vyšších výnosových ztrát u kukuřice pěstované na stejném pozemku v následujícím roce. Pokud se v daném roce neprovede ošetření proti dospělcům, v roce následujícím je pak nutné počítat s chemickou ochranou kukuřice proti larvám. Potvrzují to zkušenosti od našich sousedů v Maďarsku a Slovensku, kde se aplikace insekticidů proti larvám bázlivce stala běžnou praxí.

Společnost Syngenta má v současné době komplexní insekticidní řešení. Pro foliární aplikaci proti dospělcům bázlivce kukuřičného má insekticid Karate se Zeon technologií 5 CS. Pro preventivní ochranu kořenového systému kukuřice před larvami doporučuje moření osiva přípravkem Cruiser 350 FS. Účinná látka thiamethoxam má širokospektrální insekticidní účinek s reziduálním působením. Má systémový účinek přes kořenový systém (je rozváděn po celé rostlině, tudíž působí i na škůdce poškozující rostliny přes listy) a působí jako kontaktní a požerový jed nejen proti larvám bázlivce, ale i kovaříků (drátovců). Je nutné ale dodat, že přípravek Cruiser 350 FS působí pouze při mírném napadení pozemku larvami bázlivce (do 3. stupně IOWA stupnice poškození monitorovaném v předcházejím roce pěstování kukuřice).

SPOLEČNOST SYNGENTA MÁ PROTI BÁZLIVCI KUKUŘIČNÉMU KOMPLEXNÍ INSEKTICIDNÍ ŘEŠENÍ.

V případě silnějšího tlaku larev bázlivce nebo při monokulturním pěstování kukuřice doporučuje použití přípravku Force 1.5 G současně se setím.

Jaké jsou přednosti přípravku Force 1.5 G, kdy a jak se aplikuje? Force 1.5 G je granulovaný půdní insekticid, který obsahuje účinnou látku – syntetický pyretroid tefluthrin (15 g/kg). Tefluthrin je účinná látka s nejlepším přechodem z pevné do plynné fáze půdy, tj. vytváří v kořenové oblasti plynnou ochrannou zónu. Škůdce hubí jako dýchací, dotykový a požerový jed. Výpary této účinné látky prostupují půdou a dostávají se do kutikul hmyzu, kde narušují nervovou soustavu.

Postižený jedinec přestává přijímat potravu a hyne. Registrovaná dávka je 93,3 g přípravku/100 m řádku (12,4 kg/ha při rozteči řádků 75 cm, 13,3 kg/ha při rozteči 70 cm). Aplikuje se při setí kukuřice přímo do řádků speciálními aplikátory. V půdě nezanechává rezidua, a proto nemá žádná omezení pro následné nebo náhradní plodiny. O vynikající účinnosti přípravku Force 1.5 G se už přesvědčili pěstitelé kukuřice na Slovensku a v Maďarsku, kde se v běžném roce ošetřuje až 40 % ploch kukuřice. Force 1.5 G má také silné reziduální a repelentní působení proti širokému spektru půdních škůdců z řádu brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a motýlů (Lepidoptera). V neposlední řadě má Force 1.5 G také výrazný repelentní účinek proti ptákům, zejména bažantům, kteří mohou způsobit na kukuřičných porostech před a v průběhu vzcházení značné škody.