You are here

Amistar zaručí žádanost vašich brambor

Archiv
05.03.2011

Amistar do řádků proti vločkovitosti bramboru

Choroby přenosné půdou nejsou řešitelné foliárním postřikem. Pokud chceme sklízet hlízy brambor s kvalitní slupkou, vyrovnanou velikostí hlíz a vysokým výnosem začněme s ochranou již při sadbě.

Vločkovitost hlíz bramboru (Rhizoctonia solani) je nejčastěji vyslovovaným patogenem v souvislosti s kvalitou bramboru, dalším patogenem ovlivňijícím prodejnost konzumních brambor je stříbřitost slupky bramboru ( Helminthosporium solani) a koletotrichové vadnutí bramboru (Colletotrichum coccodes).

Jaké brambory chcete vypěstovat?

Vaše odpovědi se neliší. Každý chce vypěstovat co největší výnos velikostí vyrovnaných hlíz s kvalitní slupkou. Chcete to, co je na nás ze strany spotřebitelů žádáno. Nekvalitní povrch hlíz nejenom ovlivní prodejnost, ale současně i skladovatelnost hlíz. Nevyrovnaná velikost hlíz znevýhodňuje cenu.Nižší výnos se projevuje nižší návratností investice. Proto začněte tvořit výnos a kvalitu již při výsadbě.

Amistar do řádků proti vločkovitosti bramboru

Mezi dosavadní způsob ochrany v České republice patřila především vhodná agrotechnická opatření zahrnující výběr pozemku, vhodnou odrůdu, hnojení, výsadbu a moření fungicidy. V loňském roce společnost Syngenta přinesla nové řešení Amistar aplikovaný do řádku při výsadbě. Amistar takto naaplikovaný ( nesmí být aplikovaný na hlízu, pouze na zem) chrání nejenom před Rhizoctonia solani na sadbových hlízách, ale i v půdě. Potlačí také výskyt stříbřitosti slupky (Helminthosporium solani).Amistar do řádku plně nahrazuje standardní moření hlíz. Na rozdíl od standardního moření působí proti patogenům i v širokém okolí hlízy. Výsledky pokusů z roku 2010 (graf č.1) ukazují napadení stonků na kontrole a po aplikaci Amistaru do řádků.

Jak aplikovat Amistar do řádků?

Společnost Syngenta UK spolupracuje s výrobcem aplikační techniky fy. Team Sprayers. Tato společnost vyrábí a dodává dva typy aplikátorů (čelně nesený na traktoru, nebo součástí sazeče) . Vzhledem k polním pracem bude pro většinu z vás výhodnější aplikátor na sazeči. Tento typ bude v ČR k dispozici a bližší informace vám rádi zodpovíme.

Výhodou aplikátorů od fy.Team Sprayers je oddělené uchování čisté vody a koncentrovaného postřiku (Amistar), voda a Amistar jsou smíchány až těsně před vstupem do trysky. Tím odpadá nutnost každodeního proplachu kompletního systému a nutnost spotřeby namíchané postřichové jíchy.

Další možností, která si žádá zručnosti, je možnost přenastavení trysek stávajícíh zařízení používaných na moření bramboru při výsadbě. Na rozdíl od mořidla , Amistar aplikovaný do řádku nesmí přijít na brambor, mohlo by dojít k mírné retardaci růstu.

Zkušenosti z pole

V loňské sezoně si někteří z Vás, někteří dokonce na velké výměře, vyzkoušeli účinnost fungicidu Amistar naaplikovaného do řádku. Zkušenosti jsou pouze pozitivní, jednoznačně minimální výskyt vločkovitosti na hlízách bramboru, vyrovnané hlízy, sjednocení velikosti hlíz, kvalitní vzhled slupky brambor, vyšší výnos. Ti, kteří Amistar vyzkoušeli, pokračují a rozšiřují aplikaci na další plochy brambor. Ti, kteří nevyzkoušeli, se poptáváte.

aplikátor na sazeči

aplikátor vpředu nesený

 

brambor po ošetření Amistar do řádků