You are here

Nový herbicid

Aktuality
11.02.2019
avoxa_banner_small Syngenta

Novinky ze Syngenty čelí rezistenci

Co znamená úbytek účinných látek přípravků na ochranu rostlin je každému profesionálnímu uživateli jasné. Častější používání omezeného výběru registrovaných účinných látek. Následně potom rezistenci patogena vůči nim. 

O to větší je radost výrobce, když uvedene na trh novou účinnou látku, která problém rezistence řeší celosvětově u mnoha druhů plodin a u více patogenů. Bez ohledu na to, zda se jedná o rezistenci škodlivých organismů proti herbicidům, fungicidům či insekticidům vždy jde o závažný problém, který nelze přehlížet. Herbicidní rezistence je jedním z největších současných problémů při pěstování obilnin, kukuřice, cukrovky a zeleniny. V současné době existuje ve světě 495 rezistentních biotopů plevelů 255 druhů  plevelů (z toho je 148 dvouděložných a 107 jednoděložných) v 70 zemích, 92 plodinách rezistentních proti 163 herbicidům.

Představení herbicidu AVOXA

se na konferenci ujal  Ing. Martin Hájek, Ph.D. AVOXA je prvním herbicidem, který obsahuje kombinaci účinných látek ze skupiny inhibitorů ACCasy (HRAC: A) a inhibitorů ALS (HRAC: B). Tím je zajištěna excelentní kontrola jednoděložných plevelů a současně podpořena antirezistentní strategie. Obě účinné látky ( 33,3 g/l pinoxaden) a (8,3 g/l pyroxsulam) zastoupené v herbicidu AVOXA vykazují vysokou účinnost proti jednoděložným plevelům. Obě účinné látky pinoxaden ( známá z herbicidu Axial) a pyroxsulam jsou přijímány zejména listy a poté systémovým působením distribuovány v rostlině. V rostlině se pohybují převážně akropetálním pohybem, ale v omezeném množství se pohybují také bazipetálně. Tak vítaný dvojí mechanismus účinku herbicidu AVOXA zajišťuje současnou inhibici acetyl-CoA a enzymu acetyl-laktát syntézy v metabolických procesech rostlin a to vede po aplikaci herbicidu k zastavení buněčného dělení a růstu plevelů.

Z uvedeného je zřejmé, že AVOXA splňuje základní principy antirezistentní strategie. Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku oddálen. Tím je splněna i jedna z podmínek registrace přípravku. Kromě toho je kombinace dvou účinných látek bezpečnější, než střídání jednotlivých účinných látek při jejich sólo použití. Stručně řečeno: některá spojení jednoduše fungují lépe! Svůj podíl na tom má i formulace ve formě emulgovatelného koncentrátu.  AVOXA je registrována do pšenice ozimé, žita ozimého a trikale ozimého. Postemergentní aplikace je nejlépe provést v růstové fázi od BBCH 10 do BBCH 32. AVOXA se používá proti chundelce metlici, ovsu hluchému a jednoletým dvouděložným plevelům v dávce 1,35 l/ha. Proti psárce polní, sveřepům a jednoletým dvouděložným plevelům se doporučuje dávka 1,8 l /ha. AVOXA má svolení od výrobců celé řady herbicidů k použití v tankových směsích. Lze tak odstranit všechny plevele „jedním tahem“.

 

Více informací naleznete zde:

https://view.publitas.com/syngenta/cz_-avoxa-technicka-brozura

https://www.syngenta.cz/product/crop-protection/herbicidy/avoxa

 

spektrum_ucinku_avoxa