Technologie pro nejvyšší výnos

Aktuality
Syngenta technologie do řepky
Syngenta technologie do řepky

Technologie pro nejvyšší výnos

Ing.Helena Bochová, Syngenta Czech

Řepka ozimá je významnou plodinou našich polí a vyžaduje kontinuální péči. Na druhou stranu je řepka zlepšující plodinou, a tak se nám vynaložené úsilí vrátí hned několikrát. Společnost Syngenta nabízí opravdu široké portfolio přípravků na ochranu řepky a každý si zde může najít tu správnou technologii právě pro potřeby jeho porostu řepky. S uvedením nového fungicidu Treso však přicházejí nové možnosti pro dosažení maximálních výnosů. Díky jeho výjimečným vlastnostem Vám teď můžeme nabídnout komplexní Syngenta technologii pro nejvyšší výnos řepky.

Technologie pro nejvyšší výnos

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o technologii, kde aplikujeme fungicidy Toprex v dávce 0,3 l/ha na podzim, Plexeo v dávce 1- 1,2 l/ha na jaře a Treso v dávce 0,5 kg/ha do květu řepky.

Syngenta Technologie pro nejvyšší výnos řepky

Toprex na podzim ochrání řepku před phomou, porost zreguluje a posílí kořenový systém pro bezpečné přezimování. Výhodou fungicidu Toprex je možnost použití i na nevyrovnané porosty řepek.

Fungicid Plexeo využijeme na jaře pro regulaci růstu, lepší navětvení rostlin a ochranu před phomou.

Fungicid Treso pak obohacuje technologii  jeho excelentní a dlouhodobou ochranou před hlízenkou.

Dohromady pak tato trojice produktů dovede rostlinu řepky k nevyšším výnosům.

 

Potvrzeno yýsledky pokusů

Nyní máme k dispozici krásné výnosové výsledky této technologie pro nejvyšší výnos, kterou tvoří fungicidy ToprexPlexeo - Treso. Jedná se o výsledky z jedenácti pokusů napříč Českem, Slovenskem a Polskem z let 2017 až 2022. Je to tedy úctyhodná skupina pokusů, která už něco vypovídá o výkonnosti této technologie.Technologie dosahuje v pokusech průměrného výnosu 4,58 t/ha, což je 155% oproti kontrole. Výnosovými výsledky tak překonává současné standardní technologie.

Porovnání technologií v řepce ozimé
Porovnání technologie v řepce ozimé

Jarní technologie bez omezení v ochranných pásmech vod

Pro pěstitele, kteří se trápí s omezeními v ochranných pásmech vod, můžeme nabídnout jarní technologii bez omezení. Použití fungicidu Toprex na jaře následované fungicidem Treso do květu je bez omezení v ochranných pásmech vod.

 

Fungicidy Toprex a Treso výhodně

V roce 2023 jsme pro Vás připravili zvýhodněné podmínky pro společný nákup těchto dvou přípravků na 50 ha.

Podrobnější informace se dozvíte u svého obchodního zástupce.