You are here

Rozrazil břečťanolistý

Rozrazil břečťanolistý
Veronica hederifolia

Rozrazil

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Přezimující, zřídka jen jednoletá, světlomilná bylina. Dává přednost kyprým, živinami bohatým hlinitopísčitým půdám. Plazivý stonek je řídce chloupkatý, květy drobné, modré. Přes zimu může tvořit v obilninách husté souvislé „koberce”.

Rozlišovací znaky

Špička děložního listu není zakončena prohlubní (jako tomu je např. u Galium aparine). Pravé listy většinou vroubkované.

Období vzcházení

Časné jaro nebo podzim

Řešení Syngenta