Pozor, stéblolam útočí

Aktuality
stéblolam
stéblolam

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech

Aktuální podmínky začátkem jara - déšť, vítr a velmi nízké teploty nyní na většině míst neumožnují provádět ošetření porostů.

Na základě informací od odborníků z VÚRV, v.v.i. je  letošní jaro velmi příznivé k rozvoji stéblolamu. Tuto skutečnost také potvrzuje portál Agrorisk.

Vysoké napadení ozimé pšenice a ječmene stéblolamem bylo zjištěno ze vzorků odebraných v okresech Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Praha – východ a Třebíč.

Od konce února bylo ve VÚRV zpracováno celkem 58 vzorků se zaměřením na diagnostiku chorob pat stébel.

V 18 vzorcích (31 %) byl zjištěn stéblolam, přičemž ani jedna z odrůd nebyla nositelem účinného genu rezistence ke stéblolamu Pch1. Jednalo se v několika případech o 100% napadené vzorky cca 50–100 stébel.

 

Je varující, že již počátkem dubna se masivně vyskytují typické skvrny pro stéblolam ve tvaru oka, které pronikají až na stéblo.

 

Stéblolam

Mgr. Jana Palicová, PhD., VÚRV, v.v.i

Ošetření je doporučeno provést začátkem sloupkování (BBCH 30–32) při více než 15% napadení hlavních odnoží, jakmile to počasí dovolí.

 

Řešení stéblolamu

Unix steblolam Syngenta

Nejlepším řešením na pravý stéblolam je fungicid Unix 75 WG v dávce 0,7 – 1 kg/ha.

Účinná látka cyprodinil zasahuje do životního cyklu houbových patogenů zejména v průběhu penetrace a růstu mycelia uvnitř rostlinných tkání. U některých patogenů (Erysiphe graminis) navíc inhibuje sporulaci.

Biochemický účinek cyprodinilu spočívá v narušení syntézy methioninu a sekrece hydrolytických enzymů z buněk patogenů. Cyprodinil je dobře a rychle přijímán listy. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem a translaminárně. Systemické vlastnosti přispívají k dobré distribuci účinné látky uvnitř rostlinných tkání, čímž se snižuje riziko smyvu z povrchu ošetřených rostlin

Cyprodinil je unikátní v tom, že dokáže řešit všechny patotypy stéblolamu.

Patotypy stéblolamu Imidazoly Anilinopyrimidy
prochloraz cyprodinil
W-typ (pšeničný)
I a + +
I b + +
I c - +
R-typ (žitný)
II s + +
II p - +

Fungicid Unix 75 WG při preventivní aplikaci je kromě stéblolamu velmi dobře účinný také na padlí travní, braničnatku pšeničnou, hnědou skvrnitost a rhynchosporiovou skvrnitost ječmene.

Jeho další výhodou je efektivita při nízkých teplotách: účinně potlačí choroby už při teplotách od 5 stupňů Celsia. V tom se odlišuje od účinné látky prochloraz, který potřebuje teplotu vyšši než 8 stupňů Celsia, stejně tak azoly vyžadují mít při aplikaci teplotu vyšší než 8-10 stupňů Celsia.

Rez plevová v porostech pšenice

Zvláštností letošního časného jara je velmi brzký výskyt rzi plevové v porostech pšenice. Na tuto skutečnost upozorňuje Mgr. Alena Hanzalová z VÚRV v Praze. Se rzí plevovou se setkala na řadě lokalit s dobře přezimujícími ozimy již v únoru a březnu. Je tedy možné se domnívat, že by později mohlo dojít k silnému infekčnímu tlaku rzi plevové a proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu pšenice a případně dle signalizace včas účinně zasáhnout.