You are here

Řepka potřebuje na podzim péči

Aktuality
20.08.2020
repka

Ing. Helena Bochová, Syngenta Czech s.r.o.

Když jsme řepku zaseli a pořešili základní herbicidní ošetření, je důležité dál hlídat výskyt trávovitých plevelů a dynamiku růstu porostu. Trávovité plevele se často objevují v nekonečně se opakujících vlnách a bujné porosty je nutné zregulovat v růstu, aby nepřerostly a přes zimu nevymrzly.

 

Společnost Syngenta má v nabídce přípravek Zetrola, který rychle a spolehlivě zlikviduje trávovité plevele a přípravek Magnello, který vám pomůže s regulací růstu porostu řepky.

Plevele v řepce

Foto: Plevele v řepce, ilustrační foto

Herbicid Zetrola

s účinnou látkou propaquizafop je flexibilní  a vysoce selektivní přípravek. Zetrola je velmi rychle absorbována listy plevele, a tak účinkuje spolehlivě i za nižších teplot. Dva dny po aplikaci dochází k zastavení růstu plevele, po deseti dnech jsou viditelné chlorózy na mladých pletivech a za 1-4 týdny plevel zcela hyne v závislosti na klimatických podmínkách. Optimální teplota aplikace je 8–25 °C. Účinkuje na široké spektrum trávovitých plevelů včetně těch vytrvalých a dávkování je uživatelsky přátelské (tab. č. 1.)

 

Tab. č. 1.Použití a dávkování přípravku Zetrola

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka přípravku (l/ha) Dávka aplikační kapaliny (l/ha) Ochranná lhůta (dny) Aplikační okno
Řepka olejka výdrol obilnin 0,4-0,5 100-400 AT BBCH 13-21
  plevele lipnicovité jednoleté 0,5-0,8 100-400 AT BBCh 13-29
  pýr plazivý 1,2-1,5 100-400 AT BBCH 13-29

 

Fungicid Magnello

s účinnými látkami difenoconazole a tebuconazole je nejen účinným morforegulátorem, ale chrání mladé rostliny řepky i před fómou. Při dávce 0,8 l/ha má plnou účinnost vůči fómě a zocelí rostliny před zimou. To znamená:

  • zvětšení průměru kořenového krčku
  • silnější kořenový systém
  • navýšení počtu větví
  • snížení výšky rostlin

Tyto parametry jsou důležité pro optimální přezimování porostu řepky a zamezuje se tak ztrátám rostlin. To je ta správná cesta, která vede k navýšení výnosu. Ideální růstová fáze řepky pro aplikaci plné dávky 0,8 l/ha je ve stadiu průměrného pátého listu. 

 

Doporučení pro podzimní aplikace přípravku Magnello

podzimní aplikace přípravku Magnello

Přípravky Zetrola i Magnello lze použít do tankmixu pro aplikaci společně. Další výhody obou přípravků jsou výborná mísitelnost s ostatními přípravky a registrace obou přípravků i do jiných plodin, než je řepka.

Přeji vám jen silné a zdravé porosty řepek.

 

Kam dál

Prohládněte si náš atlas plevelů

Osivo řepky ozimé Syngenta