You are here

Jak předcházet rezistenci chundelky metlice

Aktuality
06.04.2020

Problém rezistence chundelky metlice vůči herbicidům narůstá
Máme pro vás řešení – herbicidy Axial Plus a Avoxa

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Ing. Martin Hájek, Ph.D., Syngenta Czech

Chundelka metlice (Apera spica-venti) je jedním z nejzávažnějších trávovitých plevelů střední Evropy. Díky změnám ve zpracování půdy a upřednostňování bezorebného systému zpracování půdy, zúžení osevního postupu a vyššímu zastoupení obilnin v osevním postupu dochází ke zvýšenému výskytu chundelky metlice, jak co se týká míry zaplevelení, tak i z hlediska jejího rozšíření. 

K zamezení masivních ztrát na výnosu musí být chundelka metlice regulována 

Toho se využívá zejména v obilninách, a to díky možnosti využití selektivních herbicidů. Uplatnili se zejména účinné látky ze skupin HRAC A, B a C herbicidů, které hrají klíčovou roli v postemergentní regulaci plevelů chemickou cestou. Podíl populace chundelky metlice rezistentní vůči PS-II a ALS inhibitorům se neustále zvyšuje a dokazují to i naše výsledky.  

 

Monitoring rezistence plevelů

Ve společnosti Syngenta se věnujeme monitoringu rezistence plevelů už šestnáct let. Cílem je především ověřit stávající podezření na rezistenci u selektivních herbicidů a také zjistit stav aktuálního šíření rezistentních populací v rámci Evropy. 

Do testování jsou zapojeny země jako Německo, Rakousko, Česká republika, Francie, Belgie, Lotyšsko, Litva, Polsko a Švýcarsko. 
V roce 2019 bylo testováno celkem 169 vzorků (populací) chundelky metlice. Z České republiky pocházelo 50 vzorků. Testování se provádělo u herbicidů obsahujících účinné látek ze skupiny ACC-asa inibtorů (pinoxaden) – Axial Plus, ALS inhibitorů (mesosulfuron, iodosulfuron, thiencarbazone, pyroxsulam, florasulam) a PSII Inhibitorů (chlortoluron).

Jaké byly výsledky?

Naše výsledky z Evropy z roku 2019 potvrdily trend předchozích let – v případě potvrzení rezistence se ve většině případů jednalo o rezistenci vůči ALS inhibitorů (50 % populací), navíc u 32 % populací se prokázala křížová rezistence (cross rezistence), což je rezistence vůči různým účinným
látkám se stejným mechanismem účinku. 

Zvýšil se také podíl vzorků s vícenásobnou rezistencí (multiple rezistencí), což je rezistence vůči účinným látkám z různých herbicidních skupin a s různým mechanismem účinku.

Ve výsledcích testování z České republiky byla potvrzena především rezistence populací na ALS inhibitory, i zde byly u několika populací potvrzeny cross rezistence i multisite rezistence (10 %).

Regulace populací chundelky metlice s omezenou citlivostí na herbicidní účinné látky je pak velmi náročná už v případě výskytu cross rezistence, o to více pak při potvrzení multisite rezistence. Zde je nutné věnovat pozornost komplexním opatřením, která vedou k eliminaci její přítomnosti úpravou nebo změnou agrotechnických opatření.

Protože většina případů rezistence vzniká v důsledku opakovaného používání herbicidu, společně s monokulturním pěstováním a minimalizací zpracování půdy, je třeba předcházet jejímu vzniku, dodržovat ochranná opatření a uplatňovat antirezistentní strategie již preventivně. 

chundelka

Integrovaná regulace plevelů

Velmi vysokou účinnost mají opatření vycházející ze zásad integrované regulace plevelů: 

  • střídání plodin, mechanické odstraňování plevelů (zpracování půdy)
  • regulace plevelů v meziporostním období a agrotechnická opatření vedoucí ke zvýšení konkurenční schopnosti plodiny 
  • střídání herbicidů – účinných látek z jednotlivých skupin a různých mechanismů účinku

Syngenta vám přináší řešení

V případě, že na vašem pozemku zaznamenáte problémy s rezistencí a je potvrzena rezistence vůči ALS inhibitorům nebo PSII inhibitorům, máme pro vás řešení. V našem portfoliu najdete tři herbicidy, které zajišťují efektivní ochranu právě na rezistentní populaci chundlelky metlice – herbicidy Axial Plus, Avoxa a Defi Evo. Herbicidu Defi Evo se vzhledem k jeho aplikačnímu oknu budeme věnovat blíže až v podzimním období. Nyní s očekávaným příchodem jara vás seznámíme s herbicidy Axial Plus a Avoxa.

 

axial

Obsahuje účinnou látku pinoxaden. Ta patří do skupiny fenylpyrazolinů účinkujících jako inhibitor acetlykoenzymu-A-karboxylázy (ACC), které jsou nezbytné pro tvorbu buněčné stěny.

Účinná látka pinoxaden se odlišuje od ostatních herbicidních látek příslušné skupiny duální inhibicí: účinné látky skupiny inhibitorů ACC (aryloxy-fenoxy propionáty a cyklohexandiony) jsou schopny inhibovat ACC pouze v chloroplastech – pinoxaden jako jediný je však schopen inhibovat ACC v chloroplastech i v cytoplazmě buněk rostlin, vyniká schopností označovanou jako DUOZYM.

Axial Plus je registrován v ČR pro aplikaci v pšenici ozimé a ječmeni jarním. 

Více o Axial Plus zde

 

avoxa

Díky kombinaci dvou účinných látek s různým mechanismem účinku: pinoxaden (skupina HRAC: A – ACC inhibitor) a pyroxsulam (skupina HRAC: B – ALS inhibitor) poskytuje ještě vyšší úroveň ochrany. 

Obě účinné látky zajišťují maximální úroveň v možnostech antirezistentní strategie. Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku (v tomto případě HRAC A + HRAC B) oddálen, či dokonce jí může předcházet.

Kombinace dvou účinných látek je bezpečnější než střídání jednotlivých účinných látek při jejich sólo použití. Tento princip je podpořen řadou vědeckých studií. 

Navíc Avoxa je jediný produkt obsahující účinnou látku pyroxsulam v EC formulaci, což zajišťuje optimalizaci příjmu obou účinných látek do rostlinných pletiv a rychlejší nástup účinku na plevele. 

Avoxa poskytuje kromě možnosti regulace chundelky metlice a ovsa hluchého také ochranu proti odolným trávovitým plevelům, jako jsou například sveřepy nebo psárka rolní. 

 

Výjimečný pinoxaden

Pinoxaden je vysoce selektivní a šetrný k obilninám, přidaný safener cloquintocet-methyl napomáhá obilninám urychlit metabolismus pinoxadenu, a tím zajistit vysokou bezpečnost. Účinná látka je přijímána výhradně přes listy, má mimořádně příznivý enviromentální profil, díky němuž lze produkt aplikovat i na pozemky s omezením nebo zákazem aplikace herbicidů s reziduálním působením.

Jak již bylo řečeno, vzhledem k mechanismu účinku ú.l. je pinoxaden významným i zhlediska antirezistentních strategií, velmi dobře reguluje populace trávovitých plevelů, u kterých byla již prokázána rezistence  k ALS inhibitorům a inhibitorů fotosystému II (PSII).  

 

Jaké jsou důvody nárůstu rezistentních populací trav? 

Podívejte se na videozáznam moderované diskuze s prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc., z ČZÚ v Praze. 

 

Účinnost na na rezistentní chundelku metlici (ALS inhibitory)
Pokusy 2014-2019 Česká republika, n=16

Účinnost na rezistentní chundelku metlici (ALS inhibitory)
Pokusy 2018-2019 Česká republika, n=3

Více o Avoxa zde