You are here

9. polní den Syngenta Žlunice

Aktuality
09.09.2019

9. polní den Syngenta Žlunice 

aneb co pro vás Syngenta připravila pro letošní bohatou úrodu

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Na polním letišti ve Žlunicích se rozmanité odrůdy polních plodin předvádějí v plné kráse. Na živých rostlinách mohou návštěvníci porovnávat rozdíly mezi ošetřenou a noešetřenou variantou a zhodnotit skutečný význam aplikace prostředků na ochranu rostlin. Do Žlunic přijelo přes sto účastníků a bylo jim co prezentovat. Navíc se nad pořadateli akce společnostmi Syngenta Czech, VP Agro i Agro Žlunice smilovalo i počasí.

 

Jak uvedl agronom společnosti Agro Žlunice Ing. Radek Mydlář, počátek vegetace byl optimální, ale delší úsek od března do dubna bez srážek. Od počátku roku zde spadlo 330 mm a  za měsíc květen 110 mm srážek, což plodinám velmi pomohlo.

 

Ing. Radek Mydlář

 

Pšenice ozimá a přípravky na její ochranu

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citlivost odrůd, množství lokálních srážek a nárůst teplot podle Ing. Martina Hájka, Ph.D.  mohlo v pšenici způsobit nástup padlí travního a rozvoj braničnatek, rzí a chorob klasů.

Vlajkovou lodí fungicidní technologie Syngenta je již klasická kombinace Moddus + Archer Turbo v BBCH 31-32 následovaná fungicidem Elatus Era v dávce 0,8 l /ha.

Velice dobře ovlivňuje fyziologický a zdravotní stav pšenice. Rovněž se potvrdilo, že lze zvolit variantu pouze s ošetřením Elatus™Era v plné dávce. Výhodou je dlouhodobý fungicidní účinek. Porosty dokáže chránit fungicidní clonou před napadením až šedesát dní.

Na počátku června proto Martin Hájek doporučil nasadit Elatus™ Era na praporcový list i proti chorobám klasů.

Proti klasovým chorobám lze použít i přípravek Magnello v dávce 1,0 l/ha v termínu od objevení klasů. Kromě fuzarios je účinný i proti rzím a braničnatkám. V době vlhkých žní je účinný i proti černím.

Výhodou herbicidu Defi Evo je obsah účinné látky prosulfocarb, proti níž neexistuje žádná rezistence trávovitých plevelů stejně jako u účinné látky pinoxaden obsažené v herbicidu Axial.

Bestseller Avoxa

Letošním bestsellerem společnosti Syngenta se stal nový herbicid Avoxa . Kromě řady rezistentních trávovitých plevelů je velmi dobře účinný i proti stále více se rozšiřujícím sveřepům. Jednotlivé varianty ošetření byly aplikovány v sortimentu devíti ozimých pšenic od společnosti VP Agro.

Hyvido – odrůdy ozimého ječmene

Rekordní výnosy

Ing. Ladislav Režo

Hyvido již několik let překvapují pěstitele rekordními výnosy.

Ing. Ladislav Režo představil známé odrůdy i novinky. Vycházel z vlastních zkušeností bývalého agronoma, který Hyvido každoročně pěstoval na výměře 80–100 hektarů.

Základní rozdíl mezi hybridní a liniovou odrůdou je v tom, že hybridní ozimý ječmen má vyšší hmotnost listů a kořenů na metr čtvereční. Je charakteristický vysokou intenzitou kořenového systému a velmi dobrou odnožovací schopností, která umožňuje snížit výsek o 30–40 %.

Hyvido

K vidění byly odrůdy Wootan, Galileoo, Galation a Baracooda - potenciální nástupce hybridu Wootan. Všechny hybridy byly namořeny mořidlem Vibrance® Star, které obsahuje tři účinné látky (sedaxane, fludioxonil, triticonazole) a dvakrát ošetřeny kombinacemi fungicidů s morforegulátory (Archer Turbo + Moddus a Elatus Era™ + ethephon). Opět se potvrdilo, že hybridní ječmeny Hyvido jsou určeny pro intenzivnější způsob pěstování. Za takovou péči se ovšem odvděčí vysokým výnosem.

Kukuřice – jak ji chránit

Ing. Helena Bochová

Přítomné kukuřice předvedly význam ošetření proti plevelům přípravky Gardoprim Plus Gold, Lumax a Elumis.

Každý rok je z hlediska klimatických vlivů pro kukuřici velice složitý. Na počátku jejího letošního růstu byla zima a sucho. Plodina byla ve fázi prvních pravých listů často žlutá a nerostla. Nerostla ani ježatka kuří noha, naopak dvouděložné plevele vytvářely silnou konkurenci.

Ing. Helena Bochová poukázala na vysokou účinnost herbicidu Lumax (3,5 l/ha) proti ježatce kuří noze do fáze dvou listů a proti dvouděložným plevelům. Lumax má navíc vůči kukuřici vysokou toleranci.

Demonstrační varianta s Lumaxem skutečně „svítila čistotou“ a výrazně se lišila od neošetřené kontroly.

V suchých letech doporučila Helena Bochová přidání smáčedla na olejové bázi (2,0 l/ha), které podpoří účinek herbicidu utvořením povrchového filmu na listech plevelů, zvláště trávovitých.

Jako „poslední záchranu“ můžete použít herbicid Elumis (1,5 l/ha). Obsahuje dvě účinné látky nicosulfuron a mesotrione a je určený pro postemergentní aplikaci v kukuřici.

 

Novinky v kukuřici

RNDr. Ondřej Skala

Část portfolia odrůd kukuřice, které se hodí pro pěstování do zdejší oblasti, představil RNDr. Ondřej Skala. K novinkám letošního roku patří SY Fregat, SY Torino a SY Premeo s FAO 200-350®. Důležité je, že se v tomto případě jedná o Artesiany, suchovzdorné zrnové hybridy.

Slunečnice

Trh s touto plodinou se stále vyvíjí. Společnost Syngenta se snaží předcházet tomu, že skončí možnost desikace slunečnice přípravkem Reglone výběrem vhodných raných odrůd. Stávající středně rané odrůdy jako NK Brio i SY Neostar patří k nejdříve dozrávajícím odrůdám slunečnice na českém trhu.

Odrůdy SY Duomo a SY Ilico jsou letošní novinky. Doplňují stávající sortiment odrůd s vysokým obsahem kyseliny olejové. K jejich zajímavým vlastnostem patří ranost, výška, vysoký výnos stejně jako vysoká stabilita obsahu kyseliny olejové.

Boj za slunečnice

 Ing. Martin Merta

Přípravky, které chrání slunečnice proti škodlivým činitelům, představil Ing. Martin Merta. Proti plevelům lze použít herbicid Listego (1,25 l/ha) ve fázi čtyř listů plevelů a do šesti listů slunečnice.

V suchých podmínkách se doporučuje rozdělit dávku herbicidu ne dvě části a aplikovat je po dvou týdnech. Listego Plus je herbicid určený pro CL Plus hybridy. Může se aplikovat až do osmého listu slunečnice, další výhodou je obsah smáčedel. Dávku 2,0 l/ha lze v suchých podmínkách opět rozdělit do dvou termínů aplikace.

Fungicid Amistar® Gold (1,0 l/ha) – novinka pro slunečnice.

Aplikace se provádí od osmého listu slunečnice. Účinkuje proti hlízence obecné, červenohnědé skvrnitosti i fómové hnilobě. Další uplatnění nachází i v cukrovce a řepce olejce.

Syngenta sestavila také cenově výhodný balíček 100 l Amistar® Gold + 100 l Magnello.

Letos lze ještě naposledy realizovat desikaci slunečnice přípravkem Reglone v dávce 3,0 l/ha. Reglone lze letos bez problémů používat a nakupovat do 4. listopadu 2019. Ohlašovací povinnost pro aplikaci účinné látky diquat se netýká přípravku Reglone. Navzdory této nepříjemné zkušenosti malý průzkum na místě potvrdil, že v této oblasti nedojde k úbytku pěstitelů slunečnice.

 

Projekt TOPPS

Ing. Petr Harašta

Termín Train Operators to Promote best Practices and Sustainability, volně přeložil Ing. Petr Harašta jako „Vyškolením obsluhy postřikovačů ke správnému užívání a udržitelnosti ochrany rostlin“.

Projekt TOPPS existuje od roku 2005 a v současnosti se k němu hlásí 23 zemí EU. Vznikl z iniciativy Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA), jejímž členem je i Česká asociace ochrany rostlin (CCPA).

Zaměřuje na snižování rizik znečišťování vody při používání přípravků v bodových zdrojích znečištění, např. při skladování a přepravě a práci přípravků, práce před, během a po postřiku, při vymytí obalů a manipulace se zbytky a odpady.

Dále se projekt zabývá difuzními zdroji znečištění, jako jsou úlety postřikové kapaliny, splachy přípravků, průsak přípravků do spodních vod a odtok přípravků drenážními systémy. Cílem je tyto zdroje omezit a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost.

Petr Harašta vysvětlil postupy práce s postřikovačem po skončení postřiku. Na to pamatuje nejen rostlinolékařský zákon, ale hlavně vyhláška č. 207/2012. Jedna z příloh uvádí detaily přípravy postřikové kapaliny i očisty postřikovače a prázdných obalů. Hned po ukončení práce by měl být postřikovač očištěn, zvnějšku i zevnitř. A to dříve než odjede z pole na farmu. S tím souvisí i vyhláška pro provoz po pozemních komunikacích, kdy platí povinnost přesunu postřikovače s prázdnou nádrží.

 

Foto postřikovače

Samochodný postřikovací Berthoud Raptor 4240 z Agro Žlunice.

Stroj je vybavený nádrží na čistou vodu, proplachovací nádrží k výplachu postřikovače a přimíchávacím vyplachovacím zařízením k vypláchnutí obalu přípravku. Trysky lze vyčistit také tlakem.

Tato povinnost platí i pro rosiče používané v prostorových kulturách. Oplachovou vodu lze použít k propláchnutí trysek a celého rozvodu postřikové jíchy a později vystříkat ven na původně vynechaný první průjezd postřikovače. 

 

CleverFarm moderní technologie zaměřená na zemědělství

Projekt CleverFarm představil obchodní zástupce Tomáš Zika.

 

Program moderní technologie, podporovaný mj. společností Syngenta. Umožňuje agrotechnickou evodenci, práci se senzory a satelitními snímky. Aplikace CleverFarm je volně dostupná a vedení evidence je zdarma. Senzorickou část tvoří průmyslová čidla napojená na internet. Čidla snímají hodnoty, například půdní čidlo snímá vodní potenciál půdy, meteostanice teplotu, vlhkost, srážky, atmosférický tlak, stupeň ovlhčení, sílu a směr větru. Každý senzor funguje pouze na jednu tužkovou baterii s dvouletou výdrží. Senzory dokážou upozornit například i na přemnožení škůdců nebo chorob atd. S jejich podporou lze snadno v počítači či mobilu zjistit, co se děje na poli nebo ve skladu. Další informace o chytrých systémech získáte u obchodních zástupců společnosti Syngenta nebo na www.cleverfarm.cz.