You are here

Hyvido Wootan

Poslední aktualizace:
29.07.2016
Crop: 

Ječmen ozimý

Nová dimenze vysokého výnosu.

  • Nová generace hybridních ječmenů
  • Nová úroveň výnosu zrna - nejvyšší výnos v národních registračních pokusech v obou variantách testování
  • Výborná objemová hmotnost

Vlastnosti / profil odrůdy

Odrůda Wootan  
Zdroj BSA (Německý spolkový úřad pro ochranu rostlinných odrůd)
Typ odrůdy klasový
Růst Nasazování klasů 5 (střední)
Zralost 5 (střední)
Délka rostliny 6 (střední-dlouhá)
Odolnost
9 - rezistentní,
1 - náchylná
Poléhání 5
Lámání stébla 5
Lámání klasu 5
Zimuvzdornost 5
Padlí 7
Hnědá skvrnitost 6
Rynchosporiová skvrnitost 6
Rez ječná 3
Virus žluté mozaiky 9
Výnos Hustota porostu 4 (nízká–střední)
Počet zrn/klas 8 (vysoký–velmi vysoký)
HTZ 5 (střední)
Výnos zrna:
neošetřeno/ošetřeno
9/9 (vemi vysoký/velmi vysoký)
Kvalita Podíl předního zrna 7 (vysoký)
Objemová hmotnost 6 (střední–vysoká)

Výsev

Wootan  
Vhodnost stanoviště Všechna stanoviště ozimého ječmene, také suché polohy
Doba výsevu Velmi dlouhá doba výsevu do 15.října
Intenzita výsevu Zohlednit klíčivost a vlastnost seťového lůžka
Časný výsev - doporučený (10.–20.9.) 1,6–1,9 MKS/ha
Normální výsev (20. 9.–30.10.) 1,9–2,3 MKS/ha
Pozdní výsev (1.–15.10.) 2,4–3,1 MKS/ha