You are here

Defi Evo

Poslední aktualizace:
16.02.2018

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac
2 x 10 l
Složení: 
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Definitivní zásah proti plevelům

  • Novinka mezi herbicidy pro podzimní ošetření všech obilnin
  • Specialista na trávy včetně rezistentních populací chundelky metlice
  • Spolehlivá účinnost na dvouděložné plevele

Mechanismus působení

Defi ® Evo je kombinovaný herbicid obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky difl ufenikan a prosulfokarb. Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Difl ufenikan je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Difl ufenikan vytváří na povrchu herbicidní fi lm, ve kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, která je přijímána především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je přijímána kořeny i listy.

Doporučení pro aplikaci

Přípravek Defi ® Evo je určen pro preemergentní a postemergentní (do BBCH 12) aplikaci k ničení většiny dvouděložných a jednoděložných plevelů.

Preemergentní aplikace
Plevele citlivé – lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský.
Méně citlivé plevele – violka rolní.

Postemergentní aplikace
Plevele citlivé – chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský.
Méně citllivé plevele – svízel přítula, mák vlčí, psárka polní.

Spektrum účinku

defi1

Výsledky z pokusů

Nový herbicid Defi ® Evo byl v pokusech porovnáván s účinností běžně používaných konkurenčních přípravků pro podzimní ošetření. Dosáhl zde vynikající účinnosti v obou testovaných dávkách 3 l/ha i 4 l/ha. I v nižší dávce bylo dosaženo stoprocentní účinnosti na rozrazil, mák, heřmánky, hluchavku nebo zemědým. Mírně snížená byla účinnost pouze na svízel, ale i přesto dosáhla výborných 98 %. Dávka 4 l/ha dosáhla v pokusu stoprocentní
účinnosti na všechny uvedené plevele.

defi2