You are here

Kokoška pastuší tobolka

Kokoška pastuší tobolka
Capsella bursa-pastoris

Kokoška pastuší tobolka

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá až přezimující, tvarově variabilní bylina, málo náročná na půdní podmínky. Stonek má přímý, až 50 cm vysoký. Malé, bílé, koncové květy jsou uspořádány v okolíku.

Rozlišovací znaky

Děložní listy jsou velmi malé, položené. Primární listy jsou celokrajné, pozdější listy jsou výběžkaté až laločnaté.

Období vzcházení

Téměř celoroční