You are here

arcade_logo Syngenta

Arcade

Poslední aktualizace:
26.03.2020

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Osvědčené partnerství

  • Kombinace osvědčených účinných látek
  • Možnost preemergentní i časně postemergentní aplikace
  • Výrazné rozšíření a posílení spektra účinku
  • Řešení rezistentních populací chundelky metlice

Mechanismus působení

Účinná látka prosulfocarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka prosulfocard je netěkavá, tedy nehrozí poškození okolních trvalých kultur výparem účinné látky

Mechanismus účinku metribuzinu je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, stonky a listy plevelů. V rostlinách je účinná látka rozváděna systémově a to převážně xylémem méně pak floémem.

Následné plodiny

V témže roce na podzim lze, po orbě do hloubky min. 15 cm, jako následné plodiny pěstovat ozimé obilniny. Orba by měla být provedena co nejdříve po sklizni brambor (3–4 týdny) a od aplikace přípravku by mělo uplynout min. 16 týdnů. Následné plodiny pěstované v následujícím roce na jaře lze pěstovat bez omezení, kromě salátu a ředkviček/ředkví. Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Spektrum účinku

arcade1

 

Stáhnout etiketu

Brambory