Ideální podmínky pro šíření hlízenky obecné

Aktuality
Hlízenka
Hlízenka

     Řepka je rostlina, která se při pobytu na poli téměř 11 měsíců potýká s velkým množstvím hrozeb, což vyžaduje profesionální přístup a komplexní pohled na aspekty chemické ochrany. Jedním z nejcitlivějších období z hlediska fungicidní ochrany je období květu. Je to dáno tím, že právě v této době se rozvíjejí struktury, které vážně ohrožují pěstování řepky. Řeč je o apotheciích, ze kterých se mohou infikovat rostliny.

Hlízenka obecná (Sclerotinina sclerotiorum) - těžký soupeř

     Tato choroba řepky olejky prakticky nemá obdoby, pokud jde o ztráty a obtíže, které způsobuje zemědělcům. Pouhé 1 % infikovaných stonků stačí k tomu, aby došlo k poškození porostů s dopadem na snížení výnosu a následné ekonomické ztráty. Specifičnost vývoje choroby se vyznačuje tím, že její největší ohrožení se shoduje s plným rozkvětem řepky. Právě tehdy se askospory Sclerotinie usadí na okvětních lístcích a spadnou s nimi do hlubin porostu. Zastavují se v paždí listů nebo na stoncích, kde jsou zdrojem infekce, která svým rozvojem zničí celý průřez stonku a přeruší životodárný transport do ostatních částí rostliny. K rozvoji infekce dochází v období, kdy po dobu minimálně tří dnů je relativní vzdušná vlhkost kolem 80 % a průměrná denní teplota se pohybuje mezi 15–20°C.

Začínající infekce hlízenky obecné

Mysleme na ochranu před hlízenkou právě teď

     Průměrná teplota vzduchu byla 5. května 2023 kolem 20°C. Řepka je napříč republikou ve fázi počátku (BBCH 59/60) až plném květu (BBCH 65).  Deštivé počasí způsobuje opad prvních korunních plátků. Celý během týdne má panovat deštivé počasí a teploty vzduchu se budou pohybovat mezi 15–20°C.

Nastávají naprosto ideální podmínky pro šíření infekce hlízenky obecné. Začněme s aplikací fungicidů proti tomuto škodlivému činiteli!

Účinná ochrana proti hlízence 

Na základě dlouholetých zkušeností víme, že nejvhodnější doba pro provedení nejúčinnějšího fungicidního ošetření je v době plného květu řepky - BBCH 65. K ošetření doporučujeme zvolit nový fungicid Treso®, který v doporučené dávce 0,5 kg/ha umožňuje poskytnout rostlinám účinnou a dlouhodobou ochranu. Udržení zdravého porostu řepky olejky usnadní sklizeň a promítne se do vysokého výnosu.

Technologie dvou fungicidů v období kvetení

Správné načasování ošetření řepky olejky je nesmírně důležité. V tuto chvíli nevíme přesně, jak dlouho bude řepka kvést. S ohledem na dlouhodobou předpověď, která avizuje podprůměrné květnové teploty, to může být až šest týdnů. A když řepka kvete tak dlouho, je určitě  vhodné udělat dvě fungicidní ošetření. Technologie dvou ošetření se doporučuje také pro farmy s krátkou rotací plodin s řepkou a využívající zjednodušené technologie pěstování, kde je více posklizňových zbytků na povrchu půdy. Technologii dvou ošetření bych rozhodně doporučila pěstitelům, kteří dosud v řepce neaplikovali žádný fungicid s morforegulačním účinkem.

 

V této ochranné technologii doporučujeme používat fungicid Amistar Gold  na začátku kvetení v dávce 1,0 l/ha. To pěstitelům umožní plně využít výnosotvorných vlastností technologie Amistar® v podobě zeleného efektu a pokračovat v účinné ochraně proti chorobám v intenzivně rostoucí plodině. Už samotná volba dalšího ošetření (ve fázi plného květu) bude pohodlnější a nezávislá na změnách počasí a zde se bude skvěle hodit výše zmíněný fungicid Treso (0,5 kg/ha).

Zdravé rostliny řepky olejky jsou klíčem k dosažení nejlepšího finančního uspokojení z vynaložené práce a vynaložených výdajů a použití nového fungicidu Treso dokonale zapadá do jakéhokoli programu ochrany!

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech