You are here

Toprex, jak ho neznáte

Aktuality
15.03.2016

Už se začíná stávat téměř každoročním pravidlem, že články týkající se ochrany řepky začínají popisem nestandardního průběhu počasí, a to nejčastěji spojeného s nevyrovnanou distribucí srážek v průběhu roku. Ať už je jich přespříliš nebo málo, řepka na poli je a je jen otázkou, jak si s ní poradit.

Zanedlouho nás čeká revize porostů po zimě. Primárně důležitým prvkem pro dobré přezimování porostů řepky je oddálení nástupu prodlužování stonku v podzimním období. Do této fáze by měla řepka vstupovat až s nástupem jarní vegetace, kdy vlivem rychlého prodlužování internódií řepka až překvapivě rychle dosahuje odrůdově specifické výšky. V této době se otevírá aplikační okno pro morforegulaci, ve kterém lze řepku vývojově optimalizovat v mnohých výnosotvorných parametrech a také fungicidně chránit. Vzhledem k nešťastnému průběhu počasí během zakládání porostů řepky, který vedl mnohdy k prořídlým porostům, bude potřeba podpořit řepky v jejich navětvení, aby došlo k maximálnímu zahuštění sklizňového patra.

Vedle extrémů v dostupnosti vody v půdě při zakládání porostů v posledních dvou letech je porost často také vystavován suchu v jarním období. Stres vyvolaný u rostlin řepky pak mnohde vede k rozhodnutí použít nanejvýš šetrných regulátorů, anebo porost raději neregulovat vůbec. Každý účinný přípravek s morforegulačními účinky vyžaduje od rostliny vynaložení určitého množství energie pro vytvoření změn, které se nám potom mohou odrazit ve výnosu. Ovšem tohle chtít po stresovaném porostu, může být problematické a reakce odlišná přípravek od přípravku.

Jak Toprex funguje?

Aplikace látek s povahou růstových regulátorů vedou k zásahu do metabolismu fytohormonů v rostlině. To v důsledku ovlivňuje její růst a vývoj. V případě účinné látkypaclobutrazole, která je obsažena v přípravku Toprex, zasahujeme do metabolismu giberelinů. Dochází k inhibici jejich syntézy. Tento krok vede například k omezení prodlužovacího růstu- tedy k zakrácení porostu a jeho pevnějšího stání (zpevnění stonku). Vlivem nastolení nových rovnováh/hladin fytohormonů v rámci rostliny, dochází k dalekosáhlým vývojovým změnám. Jedná se nejen o podporu prorůstání založených axilárních pupenů, tedy budoucích bočních větví, ale také o rozvoj kořenové soustavy. A to i již v panujících podmínkách sucha. Omezení apikální dominance rostliny po aplikaci Toprexu nevede pouze k podpoře navětvení, ale také vývojové homogenizaci větví umožňující synchronizované kvetení. Synchronizovaně kvetoucí porost potom také rovnoměrněji dozrává a následná sklizeň je o to snazší. Dochází ale i ke změnám nitrobuněčným, kdy aplikace Toprexu podpoří množení chloroplastů, je tak podpořena fotosyntéza. Dávkou 0,35 l/ha Toprexu porost dostává nejen účinnou látku paclobutrazol, ale také 87,5 g/ha účinné látky difenoconazole, který nám porost plně chrání před výskytem fómové hniloby.

Proč aplikovat Toprex na jaře?

  • podpora rozvoje kořenového systém
  • podpora větvení stonku
  • kontrola chorob
  • krácení porostu
  • synchronizace kvetení, stejnoměrné dozrávání
  • omezení opadávání šešulí
  • vyšší výnos

Šetrně a bezpečně

Aplikací přípravku Toprex v různých podmínkách se zabývala společnost Agrada. V následné spolupráci byly hodnoceny mnohé parametry porostu. Ukázalo se, žeaplikace tankmixu snížené dávky přípravku Toprex na 0,35 l/ha spolu s 10 kg/ha močoviny dosáhla nebo dokonce i překonala všechny benefity aplikace přípravku Toprex v jarní dávce 0,5 l/ha včetně dopadu na výnos. Tento efekt je způsoben spolupůsobením účinných látek přípravku Toprex a močoviny v regulaci biochemických pochodů rostlin řepky. Společnost Syngenta vždy varovala před aplikací plných dávek přípravku Toprex v tankmixu s plnou dávkou DAM. Tato kombinace vyvolává projevy fytotoxicity. Doporučená snížená dávka přípravku Toprex (0,35 l/ha) spolu s 10 kg močoviny/ha však představují zcela bezpečnou kombinaci testovanou nejen námi, ale především nezávisle i společností Agrada. Naopak ošetření tankmixem Toprex na 0,35 l/ha spolu s 10 kg/ha močoviny dokáže potřebné změny v rostlině vyvolat šetrným způsobem a je proto plně doporučováno pro aplikaci i na stresovaný porost.

Jaká je tedy koncentrace dusíku ve formě močoviny, která by mohla porost v kombinaci s přípravkem Toprex poškodit? Je to hranice, kterou za dodržení doporučení a běžné praxe nelze překročit. Výsledná koncentrace dusíku v tankmixu nesmí přesáhnout 2,5 %. Ale tuto koncentraci nepřekročíte při dodržení doporučených dávek a alespoň minimálního doporučeného objemu postřikové kapaliny (voda 200-400l/ha). Při použití 200l vody/ha dosahuje koncentrace dusíku 2,25 %, při 300 l/ha již jen 1,5 %. Navíc dodáváte porostu dusík, který by mu byl dodán tak jako tak třebaže jinou formou. Tímto ošetřením ale snížíte náklady spojené s jarní morforegulací o 30 %.

Doufejme, že nejen vstup, ale i celý průběh sezóny 2016 bude již standardní a řepka se stane v následujících letech opět pěstitelsky i ekonomicky velice zajímavou plodinou s výnosy přesahujícími výsledky roku 2014.