You are here

Rodina Vibrance® a její zlato

Aktuality
01.07.2019

Všechny produkty Vibrance® Gold, Vibrance® Duo a Vibrance® Star disponují technologií, která představuje absolutní špičku v ochraně osiva již od roku 2012. V tomto roce byl nastaven nový standard pro ochranu osiva proti všem chorobám. Navíc byla poprvé představena technologie Rooting Power™, která zabezpečuje dlouhodobou podporu a stimulaci kořenového systému. Rostliny jsou pak odolnější vůči stresu, mají lepší zdravotní stav, vitalitu a zabezpečují vyšší stabilitu výnosu zrna. To představuje významné benefity pro rostliny již na počátku růstu.

 

Rodinným zlatem zůstává přípravek Vibrance® Gold, který stejně jako ostatní členové této rodiny obsahuje unikátní účinnou látku sedaxane ze skupiny karboxamidů (SDHI). Sedaxane je jako jediný z karboxamidů nové generace vyvinut a určen k použití výhradně pro ochranu osiva. To mu dává obrovskou výhodu v ochraně rostlin, ale hlavně je tak více odolný proti vzniku rezistence než účinné látky používané i pro foliární aplikaci. Přípravek Vibrance® Gold obsahuje 50 g/l sedaxanu, 25 g/l fludioxonylu a 25 g/l difenoconazolu. Speciální kombinace tří účinných látek je současně kombinací tří významných fungicidních skupin karboxamidy, fenylpyroly a triazoly. Tím získává přípravek nejen tři různé mechanizmy působení a vzájemné posílení účinnosti proti chorobám, ale stává se tak velmi významným nástrojem antirezistentních strategií. Vibrance® Gold dosahuje vysoké účinnosti a má registraci na široké spektrum hospodářsky významných chorob.

 

Vibrance® Gold má prakticky nejširší registraci na našem trhu, ale nám se ji podařilo ještě rozšířit o hospodářsky velice významnou chorobu. V roce 2019 na etiketu přibyla ještě paluška travní. Paluška travní se vyskytuje na těžkých a kyselých půdách, více náchylné jsou přehoustlé a časně seté porosty. Napadá hlavně ječmen ozimý, ale také pšenici, žito a různé trávy. Způsobuje snížení počtu odnoží, snížení hmotnosti klasu a také HTZ. Tím dokáže snížit celkový výnos zrna o deset i více procent, ale při vhodných podmínkách může porost zničit úplně. Rozvoj choroby podporuje sněhová pokrývka a teploty okolo 0 °C. 

 

Nejvýznamnějším benefitem přípravku Vibrance® Gold je bezesporu podpora kořenového systému, stimulační účinek a zdravý růst kořenů, což má podstatný vliv na rovnoměrné a rychlé vzcházení rostlin, lepší přezimování, rychlejší regeneraci na jaře, vyšší odolnost rostlin proti stresu, navíc lepší fyziologický stav a vitalitu rostlin.

 

Z mnoha výsledků pokusů jasně vyplývá pozitivní vliv technologie nejen na délku kořenů, ale i na celkovou hmotnost kořenů, a dokonce i na obsah sušiny v kořenech. V roce 2018 jsme opět prověřili výkonnost naší technologie nejen na ozimých pšenicích, ale i na ozimých ječmenech.

V pokusné stanici v Trutnově jsme založili pokus na odrůdě hybridního ozimého ječmene Toreroo a sledovali jsme mimo jiné především vliv jednotlivých variant na hmotnost kořenů a vliv na celkový výnos zrna.

Nejvyšší váhy čerstvých kořenů i celkového výnosu zrna dosáhl přípravek Vibrance® Gold, jak je vidět na grafu 1. Ale velice dobře si vedli také sourozenci Vibrance® Duo a Vibrance® Star. Vibrance® Gold dokázal vytvořit největší kořenový bal, tím porost ochránil nejen před stresem způsobeným nedostatkem vláhy, ale připravil pro porost nejlepší podmínky pro vstup do nové vegetační sezony.  

 

Graf 1: Vliv variant moření ozimého ječmene Torerro na hmotnost kořenů a na celkový výnos zrna (graf upraven samostatně)

 

 

číslo varianty

Varianta

biomasa kořenů (g)

výnos (t/ha)

1

Kontrola

11

84

2

sedaxane, fludioxonil 2,0 l/t

14

86

3

sedaxane, fludioxonil, difenoconazol 2,0 l/t

16

88

4

sedaxane, fludioxonil, triticonazol 2,0 l/t

13

87

5

tebukonazol, fludioxonil 1,0 l/t

10

84

6

tebukonazol, prothikonazol 0,667 l/t

10

84

7

carboxin, thiram 3,0 l/t

11

85

8

tritikonazol, prochloraz 2,0 t/l

10

84

9

tebuconazol, prothiokonazol, flupyram 0,5 t/l

11

85

10

tritikonazol, prochloraz + fluxapyroxad 2,0 t/l

11

86

 

 

Dopřejte svému osivu tu nejlepší ochranu na trhu s benefity podpory kořenového systému technologie Rooting Power™ díky špičkovým přípravkům z rodiny Vibrance® a našeho rodinného zlata Vibrance® Gold.