You are here

Reglone dostal výjimku k použití

Aktuality
01.06.2020
reglone Syngenta
reglone

Dne 29. 5. 2020 byla v ČR oficiálně schválena Výjimka k použití přípravku Reglone.  

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití 

  • Datum vydání/Date of publication: 29. 5. 2020
  • Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 29. 5. 2020 do 25. 9. 2020.
  • Povolené použití  (alfa-alfa, Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus L., clover, potatoes):

1. Plodina, oblast použití 2. Škodlivý organismus, jiný účel, použití Dávkování, mísitelnost OL 

Poznámka 1. k plodině   

2. k ŠO

3. k OL

4. Pozn. k dávkování

5. umístění

6. Určení sklizně

vojteška desikace 4 l/ha 3-5 1. na počátku dozrávání porostu 6. množitelské porosty
svazenka vratičolistá desikace 4 l/ha 7 1. od 84 BBCH do 89 BBCH 6. množitelské porosty
ředkev olejná desikace 2-3 l/ha AT 1. na počátku dozrávání porostu 6. pro produkci osiva pro strniskové směsky, na zelené hnojení
jeteloviny desikace 3,5 l/ha 3-5 1. na počátku dozrávání porostu 6. množitelské porosty 
brambor desikace 3-4 l/ha 7-14   1. před sklizní, podle stavu porostu, a náletu přenašečů virových chorob 6. sadbové

 OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
brambor, jeteloviny, ředkevolejná, vojtěška 200-600 l/ha postřik 1x
svazenka vratičolistá 400-800 l/ha postřik 1x

 

Aplikace přípravku Reglone bude prováděna za stanovených opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví: 

  • dodržení ochranné vzdálenosti a informační povinnosti vůči široké veřejnosti,
  • při aplikaci přípravku používání protiúletových komponentů,
  • označení ošetřované plochy,
  • použití na požadované plodiny za předpokladu, že pro ošetření neexistuje dostupná alternativa

Reglone

Účinná látka diquat dibromide 200 g/l

Formulace SL - rozpustný koncentrát

Balení S-pac, 20 l

Mechanismus působení

Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován superoxide, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří xylémem. Po postřiku rostliny přípravek Reglone® rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní části rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua.

 

Desikované brambory Reglone

Foto: Desikace brambor