You are here

Reglone

Poslední aktualizace:
10.05.2022

Desikanty

Doba použitelnosti přípravku od 29. 5. 2022 do 25. 9. 2022

Společnosti Syngenta opravdu záleží na bezpečné aplikaci přípravku Reglone, a proto bude pro aplikaci Reglone poskytovat balíček s ochrannými pomůckami. Tento balíček bude možné získat přímo u regionálních obchodních zástupců.

Povoleno nařízením ÚKZÚZ čj. UKZUZ 065617/2022 ze dne 14. 4. 2022.

Postřikový herbicidní neselektivní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k desikaci polních plodin.  

  • Přesné načasovaní sklizně, umožnění sklizně havarovaných porostů
  • Snížení vlhkosti semen
  • Vysoká odolnost proti dešti již 30 minut po aplikaci

 

Účinná látka Formulace Balení
dikvát 200 g/l  SL - rozpustný koncentrát S-pac, 20 l

 

Mechanismus působení

Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován superoxid, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří xylémem. Po postřiku rostliny přípravek REGLONE rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní části rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua. 

Rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

1) k plodině

2) k SO

3) k OL

Poznámka

4) k dávkování

5) umístění

6) určení sklizně

vojtěška desikace 4 l/ha 3-5 1) na počátku dozrávání porostu 6) množitelské porosty
svazenka vratičolistá desikace 4 l/ha 7 1) od 84 BBCH do 89 6) množitelské porosty
ředkev olejná desikace 2-3 l/ha AT 1) na počátku dozrávání porostu 6) pro produkci osiva pro strniskové směsky, na zelené hnojení 
jeteloviny desikace 3,5 l/ha 3-5 1) na počátku dozrávání porostu 6) množitelské porosty
brambor desikace 3-4 l/ha 7-14 1) před sklizní, podle stavu porostu a náletu přenašečů virových chorob 6) sadbové
len setý  desikace 2,5-4 l/ha 7   6) pro produkci osiva, pro technické účely 
peluška desikace 2,5-4 l/ha 6(7)   6) množitelské porosty

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

Zákaz, omezení

Posklizňové zbytky ošetřených rostlin musí být buď zaorány nebo odstraněny z pozemku a zlikvidovány. 
Zbytky ošetřených rostlin nesmí být použity ke zkrmování nebo podestýlce hospodářských zvířat. 

Více informací viz. ETIKETA