You are here

reglone Syngenta

Reglone

Poslední aktualizace:
05.06.2020

Desikanty

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 20 l
Složení: 
Formulace: 
SL - rozpustný koncentrát

 

Sklizeň snadno, rychle a spolehlivě!

Omezené a kontrolované použití.

 

Mechanismus působení

Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován superoxide, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří xylémem. Po postřiku rostliny přípravek Reglone® rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní části rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua.

 

Použití a dávkování

 

1) Plodina, oblast použití

 

2) Škodlivý organismus, jiný účel použití

           

Dávkování,

mísitelnost

 

OL 

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

Poznámka

K dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

vojtěška

desikace

4 l/ha

3-5

1) na počátku dozrávání porostu

6) množitelské porosty

svazenka vratičolistá

desikace

4 l/ha

7

1) Od 84 BBCH do 89 BBCH

6) množitelské porosty

ředkev olejná

desikace

2-3 l/ha

AT

1) na počátku dozrávání porostu

6) pro produkci osiva pro strniskové směsky, na zelené hnojení

jeteloviny

desikace

3,5 l/ha

3-5

1) na počátku dozrávání porostu

6) množitelské porosty

brambor

desikace

3-4 l/ha

7-14

1) Před sklizní, podle stavu porostu, a náletu přenašečů virových chorob

6) sadbové

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

 

 

1) Plodina, oblast použití

 

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodin

Brambor, jeteloviny, vojtěška, ředkev olejná

200-600 l/ha

postřik

1x

Svazenka vratičolistá

400-800 l/ha

postřik

1x

 

Aplikace přípravku Reglone bude prováděna za stanovených opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví:

  • dodržení ochranné vzdálenosti a informační povinnosti vůči široké veřejnosti, 
  • při aplikaci přípravku používání protiúletových komponentů,
  • označení ošetřované plochy,
  • použití na požadované plodiny za předpokladu, že pro ošetření neexistuje dostupná alternativa

 

Etiketa ke stažení