You are here

Novinky v registracích přípravků na ochranu rostlin

Aktuality
28.08.2019

Ing. Jaroslav Martinek, Syngenta CZ

 

Vibrance® Gold  (sedaxane, fludioxonil, difenoconazole) – re-registrace (reg. č. 4940-0)

Již sedmým rokem je pro vás k dispozici toto fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva pšenice, ječmene, tritikale, žita a ovsa proti houbovým chorobám. V právě dokončeném přehodnocení přípravku jsme rožšířili registraci proti palušce travní v ječmeni.

Nově registrovaná použití:

Plodina

Škodlivý organismus

Aplikační dávka přípravku

(l/t osiva)

Dávka vody

(l/t osiva)

pšenice

fuzariózy, kořenomorka obilní (choroby pat stébel), plíseň sněžná, sněť mazlavá pšeničná, sněť zakrslá,    sněť prašná pšeničná 

2

0 – 10

ječmen

pruhovitost ječná

sněť tvrdá ječná

paluška travní

2

0 – 10

žito

plíseň sněžná

sněť stébelná

2

0 – 10

tritikale

plíseň sněžná

2

0 – 10

oves

sněť ovesná

1,5

0 – 10

Actara 25 WG (thiamethoxam) – výjimka k aplikaci do chmelu

Pro přípravek Actara 25 WG byla udělena výjimka pro ochranu chmele proti škůdcům způsobujícím významné hospodářské ztráty, a to na omezenou dobu od 15. 3. do 12. 7. 2019.

Použití na základě udělené výjimky:

Plodina

Škodlivý organismus

Aplikační dávka přípravku

(kg)

Dávka vody

(l/ha)

Poznámka

Chmel

šedavka luční, drátovci,

lalokonosec libečkový,

dřepčík chmelový

0,2

600

1x/rok, BBCH 11-33

Pro detaily v použití přípravku si prosím přečtěte etiketu přípravku. 

 

Prodloužené doby použitelnosti přípravků 

I dále pokračujeme v prodlužování doby použitelnosti, a to ze dvou na tři roky. V posledních měsících jsme obdrželi povolení u přípravků:

 

 

  • Cherokee (cyproconazole, propicoazole) – reg. č. 5511-0, ukončení platnosti povolení přípravku a lhůty na doprodej/dospotřebu

Dne 28. 3. 2019 jsme obdrželi rozhodnutí o zrušení povolení přípravku Cherokee (reg. č. 5511-0) ke dni 19. 6. 2019. Odkladné lhůty pro doprodej a dospotřebu neprodaných zásob jsou stanovené takto:

  • doprodej na konečného spotřebitele do 19. 12. 2019
  • dospotřeba konečným spotřebitelem 19. 3. 2020

 

Obdobné lhůty očekáváme u přípravku Archer Turbo – dosud jsme však neobdrželi rozhodnutí.

 

 

Za registrační oddělení vám přeji úspěšně zvládnutou jarní ochranu.

Jaroslav Martinek

 

 

Vždy používejte přípravky na ochranu rostlin dle návodu k použití, dle platné etikety, bezpečně a zodpovědně k sobě, ostatním osobám, rostlinám a živočichům.