You are here

Když výnos, tak Aganos

Aktuality
23.04.2020
Syngenta osivo řepky Aganos 2020

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta CZ

Vážení pěstitelé řepky. Už znáte vítěze registračních pokusů ČR v řepce ozimé za sklizeň 2019 i celkového vítěze za poslední tři roky testování? Že ne? Prosím, čtěte:

 

Vítězným hybridem se stal nový hybrid společnosti Syngenta s názvem Aganos. Jeho výnosové výsledky jsou úctyhodné po dobu všech tří let testování, kdy dosáhl 114 % výnosu kontrol v roce 2017, 117 % v roce 2018, a dokonce 122 % v roce 2019 (viz graf 1). S těmito výsledky byl Aganos registrován v České republice.

 

Výsledky státních odrůdových zkoušek ČR - Aganos kompletně vyhrál tříleté testování (2017 - 2019)

Vítězná odrůda řepky Aganos

Stabilita výnosu

Je zde však ještě jeden důležitý parametr, jakým těchto výnosových výsledků Aganos dosáhl, a to stabilita výnosu. Po dobu všech tří let, ale i napříč rozdílnými testovacími podmínkami na odlišných zkušebních lokalitách Aganos jednoznačně exceloval. Nyní zmiňuji oficiální registrační výsledky České republiky. Navíc se takto projevil Aganos i v interních pokusech společnosti Syngenta nejen v ČR, ale také na Slovensku v Polsku a dalších státech EU.

Aganos a sucho

Sucho je kritickým výnosovým faktorem již několikátý rok po sobě. Dle map www.intersucho.cz už zasáhlo všechny kouty ČR. Samotná odpověď hybridu na podmínky nedostatku vody je tak velice důležitá pro zajištění nadstandardního výnosu v daném roce. Sucho víceméně působilo i v průběhu státních odrůdových zkoušek posledních tří let. Jedním z parametrů, který může být negativně suchem ovlivněn, je hmotnost tisíce semen. Pěstitelé v posledních letech volají po hybridech s vyšší HTS. K těm právě patří i odrůda Aganos. Ani v jednom z testovaných let v případě Aganosu jako jediné odrůdy neklesla HTS pod hranici 5 g, a to nejen u nás, ale také na Slovensku nebo Polsku.

Syngenta osivo řepka Aganos

Aganos a viry

V sezoně 2017/2018 se stal velkým problémem virus žloutenky vodnice. Byl zaznamenán extrémní výskyt mšic, které nečekaně dobře odolávaly insekticidním foliárním aplikacím. Výsledkem bylo velmi vysoké procento napadení porostů tímto virem. Hybrid Aganos si nese geneticky podmíněnou odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV). Sáním mšic na rostlinách tak nedochází k infikaci rostlin, virus se nemnoží, a tím neoslabuje rostlinu. Dalším benefitem v genomu hybridu Aganos je vyšlechtěný gen RLM7, tedy gen odolnosti na Phoma lingam. Jeho celkový zdravotní stav lze hodnotit jako velmi dobrý.

 

Aganos a půda

Už jsem zmiňoval, že Aganos je schopem podávat nadstandardní výnosový výkon napříč lokalitami. Byl testován na horších půdách včetně písčitých. Máte-li tato stanoviště, je Aganos vhodnou volbou i pro vás. Doporučujeme jej i pro podmínky minimalizace.

 

Aganos kořen Osivo řepky Aganos Syngenta
Aganos – Chomutice 29. 10. 2019  

Aganos sedí a nevybíhá

Z hlediska dynamiky růstu a vývoje se jedná o odrůdu, která spadá do skupiny řepek s rychlejším podzimním vývojem. Proto ho můžeme doporučit také pro využití na pozdější termíny výsevu. Navíc u odrůdy Aganos není potřeba se obávat podzimní tendence rostlin k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu. Lidově tak lze říci, že Aganos „sedí a nevybíhá“. Po zimě spadá Aganos spíše k odrůdám s časnějším nástupem dokáže tak využít časně jarní vláhu ve svůj prospěch.

 

Aganos řepka Syngenta

Přes rychlejší růst na podzim nemá Aganos problémy s předčasným přechodem do prodlužovací fáze.

 

Z hlediska kvetení spadá Aganos do skupiny středně raných odrůd. Dosahuje střední výšky a dosáhl velmi vysokého hodnocení také v nepoléhavosti. Má husté nasazení šešulí a celkové dozrávání nastává ve středně raném segmentu. Už několik let průběh zimy nevyzdvihl benefity odrůd řepky s vysokou schopností odolávat nízkým teplotám. V tomto parametru dosahuje Aganos výborných parametrů. A tak přijde-li  tuhá zima i zde Aganos podá skvělý výkon.

 

Aganos na vlastní oči

Připravili jsme pro vás přehlídku této odrůdy v provozech, poloprovozech i maloparcelách napříč republikou. Doufám, že se do doby možné prezentace porostů podaří eliminovat současná omezení ohledně koronavirové infekce a budeme se moci alespoň nějakou formou společně setkat na poli a Aganos si popsat v reálných podmínkách.

Více se o odrůdě Aganos dozvíte zde

Nebo kontaktujte vašeho obchodního zástupce

Kam dál

Patnáctero úspěšného pěstitele řepky

Osivo řepky Syngenta

Doporučená řešení Syngenta

Altasy plevelů, škůdců a chorob