You are here

Jednička v ochraně osiva

Aktuality
16.10.2019

Vibrance® Gold  je komplexní třísložkové fungicidní mořidlo s registrací do všech obilnin (pšenice, ječmen, žito, tritikale a oves) obsahující  jedinečnou účinnou látkou sedaxane (50 g/l) spolu s osvědčenými účinnými látkami fludioxonil (25 g/l) a difenoconazole (25 g/l). Vibrance® Gold  tedy disponuje kombinací účinných látek tří významných skupin: karboxamidů, fenylpyrrolů a triazolů, díky čemuž získává mořidlo tři mechanismy působení, vzájemné posílení účinnosti proti chorobám a stává se současně významným nástrojem antirezistentních strategií.

 

Vibrance®Gold zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

Mořidla Vibrance® jsou díky sedaxanu jedinými mořidly, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách

Účinná látka Sedaxane, která byla společností Syngenta vyvinuta speciálně a výhradně pro moření, patří do skupiny SDHi (karboxamidů). Jedná se o širokospektrální, systemickou účinnou látku vyznačující se ideální půdní mobilitou –  vytváří tzv. ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny. Dle různých půdních a srážkových podmínek se mohou tyto charakteristiky výrazně lišit, čemuž se sedaxane dokáže přizpůsobit a zůstává vždy v oblasti kořenové zóny.

Jedinečnost Vibrance spočívá v Rooting power™ technologii

Účinná látka sedaxane zajišťuje mimo jiné také maximálně příznivý účinek na růst a vývoj kořenového systému. Výsledky mnoha pokusů dokazují jednoznačně pozitivní vliv technologie Rooting power™ na délku a celkovou hmotnost kořenů. 

Výsledky pokusů

I pro letošní sezonu 2018/2019 jsme založili pokusy za účelem prověření výkonnosti Rooting power™ technologie. V polních pokusech byly odebrány rostliny z 1 m řádku a provedeno vážení kořenové biomasy a měření délky kořenů. Následně jsme porovnávali váhu kořenů k váze rostlin.

Výsledky hodnocení biomasy u ječmene ozimého Syngenta

Graf 1: Výsledky hodnocení biomasy u ječmene ozimého, 27. 11. 2018, Troubsko

Nejvyšší poměr váhy kořenů k váze rostliny byl prokázán u mořidla Vibrance® Gold (graf 1). Moření osiva mořidlem Vibrance® Gold podpořilo tvorbu kořenů u rostlin, kořenový bal byl mohutnější a silnější ve srovnání s ošetřenými variantami i neošetřenou kontrolou.

Závěr

Výsledky pokusů dokazují špičkovou kvalitu a vynikající úroveň ochrany mořidla Vibrance® Gold i ostatních mořidel z portfolia společnosti Syngenta: Mořidla, jež kombinují vynikající schopnost ochrany osiva před chorobami, a navíc přinášejí dlouhodobou podporu kořenového systému v podobě Rooting power™ technologie.

Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu) a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu.

Neošetřená kontrola vs Vibrance® Gold Syngenta

Foto 1: Excelentní zdravotní stav bázi stébel a mohutnější kořenový systém zajišťuje mořidlo Vibrance® Gold.

Vlevo neošetřená kontrola, vpravo Vibrance® Gold. Choroba na neošetřené kontrole – kořenomorka.

Více informací ZDE

Napadení plísní sněžnou neošetřené vs Vibrance Gold Syngenta

Foto 2: Vizuální srovnání napadení plísní sněžnou na neošetřené kontrole (vlevo) / účinnost Vibrance Gold (vpravo)

 

Mořidla Vibrance® mají jako jediná v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách. Vynikající ochrana osiva před chorobami a navíc dlouhodobá podpora kořenového systému.