Chundelka metlice

Apera spica-venti L.

Chundelka metlice

Slovenský název: Metlička obyčajná

Plodiny

  • Pšenice ozimá
  • Řepka olejka ozimá
  • Řepka olejka
  • Ječmen ozimý

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Klasifikace

Jednoletá ozimá lipnicovitá tráva.

Zapleveluje především ozimé obilniny, ozimou řepku, víceleté pícniny a postupně se rozšiřuje i v jarních obilninách a škody působí i ozimých zeleninách (špenát, česnek). Jedná se o velmi nebezpečný plevelný druh. Vyskytuje se na lehkých slabě kyselých půdách s dostatečnou půdní vlhkostí. 

Popis

Rostlina volně trsnatá, žlutavě zelená.

Stonek - stébla jsou přímá až kolénkatě vystoupavá, hladká, lesklá, chudě olistěná, až 130 cm vysoká.

Listy - pochva listů má až 6 mm dlouhý, dřípený jazýček, ouška chybějí. Listové čepele jsou ploché, 3 – 10 mm široké. Na lícové straně jsou listy výrazně žilkované, na obou stranách drsné. Nejmladší list je svinutý.

Květy - lata je jehlancovitá, rozkladitá, bohatě větvená. Klásky jsou jednokvěté, lesklé, nafialovělé. Plevy jsou nestejně dlouhé, bezosinné, draslavé; plucha je elipsovitá, osinatá; pluška je menší, bezosinná. Pluchatá, osinatá obilka je 2 – 3 mm dlouhá, kopinatá, ostře zašpičatělá.

Doba kvetení – od června do podzimu

Plod – obilka, plevnaté zrno, 1,5 - 2,5 mm dlouhé, na vrcholu se dvěma zuby. Zrno je 2 mm dlouhé, na vrcholu špičaté, na bázi zaoblené, na líci vypouklé, na rubu s rýhou, žlutohnědé. Jedna rostlina vyprodukuje 1000-12 000 obilek.

Klíčící a vzcházející rostlina – obilky dozrávají na poli ještě před sklizní, roznášejí se větrem a vodou. Obilky mohou klíčit a dozrávat už na podzim, zvláště, pokud je teplý a vlhký nebo vzcházejí časně na jaře a zaplevelují časně seté jařiny a prořídlé ozimy. Minimální teplota pro klíčení se pohybuje kolem 3-5 °C. Semena klíčí v mělké půdě v hloubce 0-1 cm, vyžadují světlo. Obilky mají v půdě jen krátkou životnost. Rostliny vytváří trsy, jedna rostliny může mít 2-7 odnoží. Produktivní odnože jsou 30-120 cm vysoké, většina lat se vyvíjí nad klasy obilnin.

Kořen – svazčitý

Hospodářský význam – velmi nebezpečná plevelná rostlina

Konkurenční působení začíná až ve druhé polovině vegetace, kdy se její hmotnost přibližuje hmotnosti pšenice ozimé. Škodlivost pro pšenici může být 0,5-1,2 t/ha při výskytu 100 klasů na m2, pro žito cca 0,5 t/ha. Životnost v půdě je 1-4 roky.

Výskyt chundelky metlice je silný asi na polovině orné půdy. Příčinou šíření je opakované pěstování ozimů, utužení půdy atd .

Reprodukce

Rozmnožuje se pouze generativně. Hlavní období dozrávání na orné půdě bývá v červenci.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu na lícu rýhovaná, matná, na rubu matná až mírně lesklá, většinou lysá. Pochva bývá přiléhající, hladká. Jazýček je dlouhý, hluboce roztřepený, bílý.

Doporučené produkty

Avoxa

Axial Plus

Boxer

Defi Evo

Touchdown Quattro

Brasan 540 EC

Teridox 500 EC

Zetrola

Triviza