You are here

Chundelka metlice

Chundelka metlice

Chundelka metlice

Plodiny

  • Pšenice ozimá
  • Řepka olejka ozimá
  • Řepka olejka
  • Ječmen ozimý

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté, silně odnožující, trsy tvořící lipnicovitá tráva. Vyskytuje se především v přezimujících plodinách, např. v ozimých obilninách a řepce ozimé, na lehkých slabě kyselých půdách s dostatečnou půdní vlhkostí. Životnost v půdě 1–4 roky. Průměrný počet výhonů/rostlina je 10–12 při podzimním vyklíčení, 3–5 při jarním vyklíčení. Rozmnožuje se semeny (1000–15000 semen/rostlina). Škodlivost pro pšenici může být 0,5–1,2 t/ha při výskytu100 klasů/m2; žito cca 0,5 t/ha.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu na lícu rýhovaná, matná, na rubu matná až mírně lesklá, většinou lysá. Pochva bývá přiléhající, hladká. Jazýček je dlouhý, hluboce roztřepený, bílý.

Období vzcházení

Klíčivost bývá od podzimu do jara, září až únor. Minimální teplota klíčení se pohybuje kolem 3–5°C. Mělce klíčí z hloubky 0–1 cm; vyžaduje světlo.