You are here

Rozrazil rolní

Rozrazil rolní
Veronica arvensis

Rozrazil

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Přezimující rostlina, která dává přednost dusíkem bohatým, mírně kyselým písčitohlinitým půdám. Stonek má vystoupavý až 20 cm vysoký. Malé modré květy jsou sestaveny v řídkých listnatých hroznech.

Rozlišovací znaky

Pravé listy jsou pravidelně vroubkované

Období vzcházení

Podzim až jaro