You are here

Pruhovitost ječmene

Pruhovitost ječmene

Pruhovitost ječmene

Latinský název: Pyrenospora graminea

Odb. Pruhovitost ječná

Slovenský název: Průžkovitosť jačmeňa

Plodiny

  • Ječmen jarní
  • Ječmen ozimý

Příznaky, možnosti záměny

První příznaky bývají viditelné již ve fázi odnožování v podobě žlutozelených, později výrazně žlutých, zasychajících pruhů po celé délce listu, mezi listovou žilnatinou. Napadené pletivo nakonec zasychá, listy se třepí. V časném jarním období je možné příznaky zaměnit s výživovými nedostatky. Pruhovitost vyvolaná nedostatečnou výživou ale po regeneraci porostu a především po přihnojení dusíkem po několika dnech mizí.

Přežívání, zdroj primární infekce

Patogen přežívá ve formě mycelia v zrnu. Přežívání houby na napadených posklizňových zbytcích nebylo přesvědčivě prokázáno, i když se nedá stoprocentně vyloučit. Hlavním zdrojem infekce je jednoznačně infikované osivo.

Dispoziční faktory

Riziko vzniku primární infekce rostlin je nejvyšší, pokud se teplota půdy v době vzcházení pohybuje pod 12 °C. V porostu se houba šíří spórami, které produkuje na napadeném pletivu. Předpokladem pro šíření spór v porostu je vysoká vzdušná vlhkost. Četnost napadení rostlin tak podporuje nejen deštivé počasí, ale i příliš hustý (včetně plevelných rostlin) porost.

Hospodářský význam

Houba napadá ozimý i jarní ječmen. V posledních letech se s tímto onemocněním setkáváme častěji především v moravské části území.

Metody ochrany

K infekci dochází nejčastěji ve chvíli, kdy se objevuje klíček. Proto základním ochranným opatřením zůstává výsev zdravého (uznaného) a mořeného osiva.

Elatus Era

Vibrance Gold

Vibrance Star

Vibrance Duo

Celest Trio Formula M