You are here

Začali jsme novou éru!

Aktuality
23.03.2018

konferencia_news1

SYNGENTA PŘEDSTAVILA NOVINKY ELATUS ERA A CHEROKEE

Stalo se již tradicí v programu lednových konferencí společnosti Syngenta konaných v Praze a Brně představovat novinky v sortimentu, které se podařilo registrovat k použití v již nadcházející sezoně.

Je třeba říct, že se z hlediska fi rmy, ale i potencionálních uživatelů takové novinky jedná o radostnou událost. Příležitostí k podobným radostem mnoho není. Právě naopak. Sortiment účinných látek a potažmo komerčních přípravků se stále snižuje. V případě fungicidu ELATUS TM Era se jedná o skutečnou novinku s novou účinnou látkou, novým mechanizmem účinku i novým spektrem účinnosti.

Syngenta naslouchá pěstitelům

Bez ohledu na velikost farem společnost Syngenta pomáhá všem naplnit potřeby globální bezpečnosti potravin. To v úvodu konference zdůraznil Igor Stojanovski ředitel marketingu komerční jednotky Centrální Evropa společnosti Syngenta s tím, že na světě existuje 8 milionů farem s velikostí nad 100 ha a 450 milionů farem s velikostí přibližně 2 hektary. Málokdo si dnes uvědomuje, že na naší planetě dnes žije již 2,5 miliardy lidí, jejichž životy jsou existenčně závislé na produkci zemědělství. Chceme-li však přežít, musí se do pěstování plodin investovat. Například produkce ovoce a zeleniny se bez aplikace fungicidů neobejde.

konferencia_news_3

O významu SOLATENOLU™ ve světě promluvil host konference Steve Dale, globální manažer společnosti.

Jejich vyloučení by znamenalo snížení výnosů o 50–90 % s tím, že by se staly pro mnoho lidí cenově nedostupné. I proto si společnost Syngenta v rámci programu Plán úspěšného rozvoje stanovila několik závazků, ke kterým patří zvyšování výnosů, ochranazemědělské půdy, ochrana zdraví lidí, posílení biodiverzity. Igor Stojanovski také představil nové organizační uspořádání společnosti. Novou komerční
jednotku Centrální Evropa společnosti Syngenta tvoří Česká republika, Slovenská republika, Polsko a Pobaltské státy.

konferencia_news_4

Tradiční konference společnosti Syngenta jsou zákazníky hodnoceny jako profesionální a jedinečné. Letos to platilo dvojnásob.

ELATUS Era startuje novou éru

Společnost Syngenta investuje do vývoje nových účinných látek 9,4 % z celkových prodejů přípravků. V současné době disponuje počtem 119 vývojových center rozmístěných po všech světadílech. Tam všude hledá, testuje a nalézá nové a perspektivní účinné látky, které mají naději na komerční využití. Tak se také podařilo objevit novou účinnou látku SOLATENOL TM. Novinku představil Dr. Steve Dale, Ph.D., globální manažer pro účinnou látku SOLATENOL TM společnosti Syngenta. Vlastní příběh jejího objevu začal problémy s rezistencí vůči některým fungicidům v sóji a obilninách v USA a zemích Jižní Ameriky. Jak je všeobecně známo, sója je v Brazílii hlavní plodinou a rzi se v ní vyskytující jsou největším problémem jejího pěstování a také příčinou velkých ekonomických ztrát. Vyřešení ochrany sóji proti rzím se proto stalo klíčovým bodem jejího dalšího pěstování v této zemi.

I proto se krátce po uvedení na trh v těchto zemích stala účinná látka SOLATENOL TM doslova a do písmene  záchranou jejího pěstování. Od Brazílie přes Spojené státy americké, Kanadu, Nový Zéland až po Velkou Británii, Francii a Německo, tam všude byl již představen. Kromě sóji a obilnin nachází uplatnění také v bramborách, révě vinné a mnoha dalších plodinách. Největším prodejním segmentem je sója a obilniny v podobě přípravku ELATUS TM Era. V Evropě je prodej zaměřen na obilniny. Navzdory klesajícímu trhu s fungicidy v Německu v této zemi zaznamenala tato novinka v roce 2017 výrazné navýšení tržního podílu.

konferencia_news_5

O technických přednostech novinky mluvila Renata Salavová.

Silnější – stabilnější – kompletnější

K aspektům registrace, účinku i prvním zkušenostem s přípravkem ELATUS TM Era se postupně vyjádřili pracovníci společnosti Syngenta Czech s.r.o. Ing. Jaroslav Martinek, ředitel oddělení registrací pro Českou republiku a Slovensko, zdůraznil skutečnost, že v roce 2018 přichází na český trh nová účinná látka s novým spektrem účinku a hlavně s novým mechanizmem účinku v podobě přípravku  ELATUS TM Era. Ten obsahuje účinné látky SOLATENOL TM (75 g/l) a prothioconazole (150 g/l). Registrace je v dávce 1,0 l/ha, doporučená dávka 0,8–1,0 l/ha. Společnost Syngenta na vývoji, výzkumu a registraci SOLATENOLU TM pracovala dlouhých 15 let! Kromě nepřekonatelného účinku proti rzi na sóji působí SOLATENOL TM také proti rzím a braničnatkám v obilninách.

Za nejsilnější fungicid do obilnin považuje ELATUS TM Era Ing. Eva Kabylová, plodinová manažerka pro obilniny. Ve svém vystoupení zdůraznila vynikající výsledky, kterých dosáhla s přípravkem nezávislá zahraniční pracoviště společností ADAS, N.U. Agrar Arvalis nebo AHDB. Informovala také o polních dnech konaných v České republice a na Slovensku v roce 2017, na kterých byly účinná látka a přípravek představeny.

konferencia_news_6

Ing. Renata Salavová, ředitelka technické podpory společnosti Syngenta pro Českou a Slovenskou republiku, se ve své prezentaci zaměřila na vysvětlení způsobu účinku, fyzikálně- chemických vlastností a biokinetiky účinné látky SOLATENOL TM. K jejím přednostem patří schopnost velmi dobrého zabudování do voskové vrstvy a pletiva listu, optimální poměr rozpustnosti ve vodě i tucích, šíření translaminární i akropetální stejně jako pozvolný pohyb v xylému. SOLATENOL TM působí preventivně, kurativně a především dlouhodobě. Současně prezentovala množství výsledků z pokusů založených v tuzemsku i zahraničí. Ve všech bylo prokázáno, že ELATUS TM Era působí na patogena ve všech jeho vývojových stadiích, i když společnost Syngenta preferuje preventivní ošetření. Jeho neméně významnou vlastností je velmi pomalý úbytek účinné látky z povrchu listů a velmi dobrá odolnost vůči dešťovým srážkám. O polním testování a polních pokusech s přípravkem ELATUS TM Era informoval Ing. Jiří Matoulek, pokusník společnosti Syngenta Czech. Od roku 2012 byla účinná látka SOLATENOL TM obsažena ve 157 pokusech a přípravek ELATUS TM Era ve 144 pokusech na území České a Slovenské republiky. Jedná se o nejtestovanější přípravek v historii společnosti Syngenta. Bylo s ním založeno 2300 pokusů, které poskytly ohromný počet výsledných dat a informací z různých plodin, lokalit, proti různým chorobám, v odlišných klimatických a půdních podmínkách. V České a Slovenské republice se pokusy soustředily převážně do pšenice ozimé, ječmene jarního a ozimého. Ing. Jiří Matoulek z velkého souboru výsledků vyzvedl nejen excelentní účinnost přípravku ELATUS TM Era proti braničnatkám a rzím, ale také pozitivní vliv na zelenou listovou plochu. Její nárůst se projevil zvýšením asimilace, a tedy i výnosu přibližně o 30 % proti kontrole. Stalo se tak bez negativního vlivu na prodloužení vegetace nebo nárůstu vlhkosti sklizeného zrna.

konferencia_news_7

Jiří Matoulek popsal svoje bohaté zkušenosti s testováním přípravku ELATUS™ Era.

Cherokee – tři účinné látky

Je to neuvěřitelné, ale některé staré účinné látky mají stále ještě své uplatnění. Jednou z nich je chlorothalonil. První informace o této účinné látce byla zveřejněna již v roce 1964! Dnes nachází uplatnění v 68 zemích do 65 plodin proti 125 houbovým chorobám.

Zcela nově byl zakomponován i do nového fungicidu Cherokee. Ten obsahuje tři účinné látky, přičemž dvě z nich – cyprokonazol a propikonazol uživatelé fungicidů v obilninách dobře znají v podobě široce používaného a oblíbeného přípravku Artea Plus.

Cyprokonazol je systémová účinná látka s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Po aplikaci je rapidně absorbována rostlinou a translokována akropetálně xylémem. Podobné účinky avšak bez eradikativního vykazuje i propikonazol. Chlorothalonil je nesystémová fungicidní účinná látka s protektivním účinkem. Tím je dána nejen široká účinnost přípravku Cherokee, ale hlavně možnost jeho zařazení do antirezistentních strategií v obilninách.

Jak uvedla Ing. Helena Bochová, plodinová manažerka, přípravek Cherokee je registrován do pšenice, tritikale (braničnatky, rez plevová, rez pšeničná, rez travní) žita (rez žitná) od fáze 31 do fáze 65 (kvetení), u ječmene (rez ječná, rynchosporiová skvrnitost ječmene) do fáze 59 (konec metání). Doporučená dávka v systému jednoho ošetření je 2 l/ha nebo 1,6 l/ha ve fungicidních sledech.

konferencia_news_8

V zákulisí konference.

Nová éra v hybridním ječmeni

Lednové konference společnosti Sy ngenta Czech s.r.o. opět potvrdily, že se společnost věnuje při pěstování ječmenů jak jejich ochraně proti škodlivým činitelům, tak i jejich osivům. V případě jarního ječmene převažuje nabídka přípravků, naopak u ozimého ječmene dominuje značka Hyvido a nabídka osiv výkonných hybridů. Revoluční změnu v pěstování ozimého ječmene odstartovala společnost Syngenta Czech s.r.o. již v roce 2013. Tehdy byl pěstitelům poprvé v České republice k dispozici hybridní ozimý ječmen. Jednalo se o odrůdy Zzoom a Hobbit, které zastřešuje značka Hyvido.

Od té doby si materiály s vysokými výnosy a kvalitou získaly značnou oblibu stejně jako značka Hyvido a v nabídce se objevily další odrůdy Galation, Wootan a Mercurioo.

Další inovace značky Hyvido stejně
jako dosavadní výsledky a zkušenosti s pěstováním uvedených odrůd představil Ing. Martin Hájek, Ph.D, obchodní zástupce společnosti Syngenta Czech. Jedná se o již šestou prodejní sezonu a čtvrtou generaci hybridních ozimých ječmenů značky Hyvido. Hybridní ozimé šestiřadé ječmeny jsou určeny pro intenzivnější způsob pěstování a zajišťují spolehlivé a špičkové výnosy. Přínosem hybridní technologie je výkonný kořenový systém, vyšší efektivita příjmu dusíku, vyšší flexibilita pěstování a vyšší a stabilnější výnosy.

Průměrné výnosy hybridních odrůd převyšují průměrné výnosy linií o 0,5 t/ha. V portfoliu Hyvido 208 doplňují plastický hybrid do všech podmínek Galation novinky Toreroo, Baracooda, Galileoo. V případě pěstování hybridních ozimých ječmenů je třeba dodržet snížený výsevek, hnojení dusíkem rozdělit do tří dávek, neopomenout dvojí aplikaci fungicidů a v každém případě používat Moddus. Vysoká návštěvnost konferencí pořádaných společností Syngenta Czech nepřekvapila ani tentokrát. Stala se již tradicí. Co však bylo letos na první pohled zřejmé, byla vysoká pozornost všech účastníků k přednesenému programu. Zdá se, že i z hlediska příjmu a zájmu o nové informace a nové produkty začíná nová éra. A to je jenom dobře.