You are here

Vznikl Slunečník podle slunečnice?

Aktuality
28.09.2017
teaser_slunecnik
teaser_slunecnik

Poslední srpnový den a zároveň poslední tropický den tohoto roku se na pozemcích Agra Žlunice v okrese Jičín konal tradiční polní den společnosti Syngenta nazvaný Slunečník. Přestože na cestě byly bouřky a řada kolegů zemědělců rychle senážovala, účast byla uspokojivá. Druhý Slunečník se konal první zářijový týden na pokusných parcelách Mendelovy univerzity v Žabčicích. Přestože bylo již chladněji, tak si na akci našlo cestu přes 200 účastníků.
 

Vše začíná mořením, což společnost Syngenta ví a má celé portfolio mořidel, které představil Ing. Martin Hájek, Ph.D. Technologií Rooting Power se můžou pyšnit fungicidní mořidla Vibrance Gold a Vibrance Duo. Dále je v portfoliu fungicidní mořidlo Celest Trio a insekticidní mořidlo  Cruiser  350  FS. Kolega Hájek připomněl i novinku loňských Slunečníků – herbicid Defi Evo, který je určený pro podzimní ošetření obilnin.


Než se návštěvníci přesunuli k osivu kukuřice, Ing. Karel Neckář, Ph.D., připomněl nebezpečí, které kukuřici každý rok hrozí – bázlivec kukuřičný. Jeho larvy i dospělci škodí kukuřici každý rok více a více. Proto Syngenta nabízí přípravek Force 1.5 G, který si poradí s oběma stadii bázlivce.

 neckar slunecnik


Osivo kukuřice včetně novinek (SY Talisman, SY Pandoras,  SY Gordius, SY Triade) představil Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D., který vzpomněl i technologie Powercell a Artesian. Powercell hybridy se vyznačují vysokou stravitelností
vlákniny (SY Kardona, SY Campona, SY Gordius, SY Triade), kdežto hybridy Artesian vysokou odolností k suchu (SY Fenomen, SY Photon,  SY Zephir). Portfolio doplňovaly hybridy SY Amboss, SY Werena, SY Welas a SY Dartona.
Složení hybridů se kvůli rozdílným pěstebním podmínkách na jednotlivých Slunečnících lišily.


kocurek_slunecnik


Ing. Dana Brožová se o portfolio osiv slunečnice stará již léta, proto kdo jiný by ho měl představit než ona. Vedle odrůd SY Valeo, SY Arisona, NK Brio a Talento připomněla technologii Clearfield a s ní spojenou odrůdu NK Neoma a Clearfield Plus s odrůdou
SY Neostar. Také zdůraznila použití přípravků Listego a Listego Plus, které je třeba aplikovat právě podle toho, o kterou Clearfield technologii se jedná. Navíc zmínila, že v sezoně 2018 se můžeme těšit na dvě nové odrůdy – SY Bacardi (Clearfield Plus) a SY Diamantis (Clearfield).


brozova_slunecnik

 


Na Slunečníku v Žabčicích byla k vidění i technika společnosti Lemkem. Tématem bylo zpracování půdy, převážně podmítky.


lemken_slunecnik

 


Jelikož moravský polní den byl na pozemcích Mendelovy univerzity, nemohla chybět ani jejich prezentace. Na pokusných polích byla představena řada meziplodin jakožto významný zdroj organické hmoty v půdě.
Dalším bodem bylo pěstování kukuřice s využitím půdoochranných technologií zpracování půdy. Kdo z návštěvníků vydržel prohlídku porostů až do konce, obdržel řadu cenných informací.


slunecnik_univerzita