You are here

Nejlepší ochránce révy vinné proti plísni révové

Aktuality
01.07.2019

Vítězství v této mezinárodní soutěži dokazuje sílu společnosti Syngenta, která stále přináší na trh nová inovativní řešení plně reagující na požadavky současných pěstitelů. Tento fakt navíc dokreslují i čísla prodejů dosažená během dvou let od zavedení fungicidu Ampexio® na trh. Jen od jeho zavedení v Německu a Itálii v roce 2017 stouply jeho prodeje z 1,5 milionu amerických dolarů v tomto roce (navzdory nízkému tlaku choroby z důvodu suchého počasí) na 10 milionů amerických dolarů v roce 2018 po jeho zavedení na trh v Portugalsku, Španělsku, Francii a několika dalších státech pěstujících vinnou révu. V loňském roce bylo přípravkem Ampexio® ošetřeno po celé Evropě 300 000 hektarů vinné révy.

 

Složitý vývoj

„Vývoj této formulace nebyl úplně jednoduchý,“ říká členka vývojového týmu Elisabeth Rondeau. „Od počátku bylo nutno překonat několik problémů, z nichž úplně největším bylo používání zoxamidu. Zoxamid je účinná látka třetí strany a v těchto případech obecně nezískáte mnoho technických informací,“ dodává Elisabeth. „Protože jsme ji nikdy předtím nevyvíjeli, byla to pro nás úplně nová účinná látka,” vysvětluje.

Tento fakt sám o sobě způsobil to, že projekt začal být intenzivně řešen. Formulace získala statut účinné látky v lednu 2011 a v únoru začal vývoj formulace. Dvě vytvořené formulace byly poslány do polních pokusů v březnu tohoto roku, byla to obrovská výzva. Výsledky ukázaly, že druhá varianta je fyzikálně stabilnější a snadněji vyrobitelná. Avšak první varianta používaná v Ampexio® se nyní ukázala být v polních podmínkách účinnější. Tým tedy pracoval na této variantě, která by nabídla farmářům největší užitek.

„Tento projekt byl jedním z mnoha, jejichž cílem bylo najít vhodného partnera k účinné látce mandipropamid a zabezpečit tak antirezistentní strategii,“ dodává další členka týmu Claudia Ortugno.

 

Vítězství na několika frontách

Vývoj formulace Ampexio® WG Pepite znamená pro evropské vinaře ohromný úspěch. Vyvinutá formulace zabezpečuje trvalou ochranu proti plísni révové v situacích, kde jiné fungicidy selhávají z důvodu vyvinuté rezistence. Ochrana proti plísni révové je pro vinaře životně důležitá, bez ní čelí významným ztrátám. Tato choroba, pokud se nereguluje, dokáže naprosto zničit úrodu stolních a moštových odrůd révy vinné.

Tým, který se podílel na vývoji formulace AMPEXIO® WG Pepite®, oslavuje vítězství na Agrow Award v Londýně (zleva doprava: Marc Hillard, Elisabeth Rondeau, Lucy Douglas, Odanil Leite, Claudia Ortugno).

 

Agrow Awards 2018

Tým, který se podílel na vývoji Ampexio® WG Pepite, je právem hrdý na svůj počin. Získat ocenění na prestižním Agrow Awards, které je každoroční oslavou úspěchů v ochraně rostlin, není vůbec jednoduché. Ocenění posuzuje nezávislá komise složená z odborníků z celého světa garantující objektivitu a důvěryhodnost. Odborníci jsou pečlivě rozděleni do skupin na základě jejich odborných znalostí a zkušeností v oboru.

V kategorii Nejlepší inovovaná formulace odborníci hledali inovaci vedoucí ke zvýšení účinnosti díky lepšímu dopravení či zacílení účinné látky, vyšší bezpečnosti uživatelů a ke sníženému dopadu na životní prostředí. Ampexio® WG Pepite všechny tyto požadavky splňuje – je bezpečná, používá se v nízké dávce na hektar, snadno se aplikuje, vyniká vysokou účinností proti cílovému škodlivému činiteli, má příznivý toxikologický a ekotoxikologický profil.

Slavnostní vyhlášení se konalo 12. listopadu 2018 v Londýně. Byla to velkolepá oslava úspěchů v průmyslu ochrany a my se tímto přidáváme ke gratulantům našim vítězům v kategorii nejlepší inovované formulace a přejeme přípravku Ampexio® WG Pepito hodně spokojených uživatelů v České republice.