You are here

Každé pole žádá své

Aktuality
30.08.2019

Odrůdová skladba řepky ozimé

 

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech

Osivářské firmy nabízejí rozmanitou paletu odrůd řepky ozimé, ve které není mnohdy snadné se zorientovat. Snahou šlechtění je reagovat na aktuální problémy na polích, vyšlechtit výkonné materiály dosahující uspokojivých vysokých výnosů v široké škále podmínek, ale také přinést trhu odrůdy zaměřené na extrémnější pěstební podmínky.

Nové odrůdy - kratší životnost odrůd řepky

Každá nově vyšlechtěná generace nabízí výkonnější materiály ve výnosu, cca o 1 až 1,5 %, lepší zdravotní stav a další kvalitativní parametry produkce. Životnost odrůd na trhu se tak zkracuje. Dříve znal pěstitel svoji odrůdu po letech pěstování do detailu. Byl s ní tak v užším kontaktu. Z vlastních zkušeností věděl, co od své odrůdy může očekávat, na co se zaměřit, co neopomenout.

Z tohoto pohledu je dnešní výběr odrůdy řepky o něco riskantnější a je potřeba se řídit především zkušenostmi jiných.

Vlastnost, která může být velkou předností v jednom roce, se může v roce následném odrazit v relativním poklesu úrody. Ať už se jedná o rychlost vývoje na podzim, nebo počátku startu vegetace rostlin v jarním období, tak například o požadavky ve výživě.

Syngenta myslí na všechny

 • Na pěstitele, kteří hledají nejnovější materiály
 • Na pěstitele, kteří se s našimi odrůdami sžili, případně upřednostňují kvality liniových odrůd
 • Na lokality s problematickým pěstováním řepky kvůli výskytu nádorovitosti košťálovin

 

Řepkové speciality Syngenta

 

SY Iowa

 

 • Robustní hybrid se střední výškou (154 cm)
 • Velmi dobrá odolností vyzimování.
 • Velice vitální hybrid s rychlým startem na podzim i na jaře.
 • Vhodný i pro podmínky minimalizace.
 • Doporučujeme podzimní aplikaci růstového regulátoru.
 • Vynikající odolnost proti fómě (nositel genu RLM7)
 • Velmi dobrá odolnost na hlízenku.
 • Středně raný hybrid s vysokým výnosem prokázaným v různých podmínkách a lokalitách v České republice i v Evropě.
 • Výsledky registračních pokusů prokázaly stabilní výnos ve srovnání s kontrolami (Německo 111 %, Polsko 115 %, Dánsko 107 %).
 • Velmi dobré výnosy se potvrdily i ve stresových podmínkách Slovenska.

 

SY Florida

 

 • Vitální hybrid spadající do velmi úzkého sortimentu raných odrůd.  První, která na jaře nakvétá.
 • Výškově je srovnatelná s ostatními nabízenými hybridy
 • Robustnost se vyrovná SY Harnasovi.
 • Nadstandardní hladina omega-3 mastných kyselin.
 • Výnosové kvality této odrůdy byly potvrzeny v maloparcelkových pokusech společnosti SPZO.
 • V pokusech i provozu vykazuje dobré odolnosti na choroby, jako jsou phoma, hlízenka, cylindrosporium i verticilium.
 • Pokud nestihnete v pozdním létě zaset včas, je hybrid SY Florida i zde pravou volbou.

 

SY Harnas

 

 • Středně raný hybrid, který si vydobil své místo na trhu.
 • V suchých oblastech si umí „sáhnout“ pro vláhu díky své mohutné kořenové soustavě.
 • V podmínkách těžších půd a vlhka prokázal svoji výkonnost, což potvrzuje pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků.
 • Dlouhé boční větve s velmi dobrým nasazením šešulí, jako základ pro vysoký výnos semene i oleje.
 • Vysoký výnos
 • Vysoká odolnost proti suchu
 • Možnost využití potenciálu i v podmínkách písčitých půd
 • Dobrá odolnost proti chorobám, vyzimování a poléhání díky silnému stonku
 • Vzhledem k rychlejšímu růstu na podzim doporučujeme termín setí ve druhé polovině agrotechnického termínu.
 • Vhodný do všech pěstitelských oblastí, velice dobře reaguje na navýšení intenzity vstupů, ale výborných výsledků dosahuje v problematických oblastech s omezenou dostupností vody. Lze jej doporučit i do podmínek minimalizace.

 

SY Cassidy

 

 • Lety prověřená klasika.
 • Středně raný hybrid znají pěstitelé, kteří ho mají vyzkoušený v pozdním termínu setí. V tomto případě se doplňuje s odrůdou SY Florida – obě odrůdy jsou velmi vhodné i pro pozdní setí, ale jedna raná a jedna středně pozdní.
 • Nadprůměrná odolnost k fómovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a dobrou odolnost vůči sklerotiniové hnilobě.
 • Nemá specifické požadavky pro pěstování.
 • Doporučujeme podzimní regulaci.

 

SY Saveo

 

 • Prověřený, středně vysoký hybrid s mohutnějším kořenovým systémem.
 • Vysoká olejnatost semene.
 • Velmi dobře reaguje na navýšení intenzity vstupů.
 • Doporučujeme jej sít ve druhé polovině agrotechnického termínu z důvodu rychlejšího počátečního růstu na podzim.

 

SY Alibaba

 • Odolnost nádorovitosti košťálovin.
 • Výkonnější nástupce hybridu SY Alister.
 • Geneticky podmíněná odolnost nádorovitosti košťálovin.
 • Dobrá odolnost na fomu.
 • Nižší vzrůst odolný proti poléhání.
 • Výkon potvrzený především na infikovaných pozemcích.
 • Na zdravých pozemcích si vede výnos srovnatelný s klasickými materiály.
 • Díky pomalejšímu startu na podzim nevyžaduje zásah růstovým regulátorem.
 • Možný osev i v ranějších termínech.

 

Pro příznivce linií

Ačkoli segment linií každoročně ustupuje hybridům, nezapomínáme ani na jejich skalní příznivce.

Jsou vhodné nejen pro pěstitele, kteří mají problém se sklizní mohutnějšího porostu hybridu, ale stále existují oblasti, kde se linie výnosem hybridům vyrovnají, a to především ve výnosu oleje.

 

Vapiano

 

 • Nižší a robustní vzrůst.
 • Pevný stonek a husté nasazení šešulí.
 • Mohutný kořenový systém.
 • Velmi dobrá odolnost poléhání před sklizní.
 • Vysoká odolnost vůči suchu.
 • Plně nahrazuje sortiment linek, kterými bývaly NK Grandia a NK Morse.

 

Všechny naše odrůdy prezentujeme na mnoha polních přehlídkách, včetně Syngenta polních dnů. Rádi s vámi prodiskutujeme vhodnost zvažované odrůdy do vašich podmínek.

 

NOVINKA

Amistar® Gold

Letos jsme také představili novinku, novou fungicidní ochranu řepky v době květu.

Nový člen rodiny Amistar® – Amistar® Gold.