You are here

Jak si vybrat ten správný hybrid?

Aktuality
15.07.2019

V letošním roce přinášíme na trh osivo hybridních ječmenů čtyř odrůd. Dvě jsou klasové odrůdy – Baracooda, Wootan, a dvě odrůdy kompenzační – Galileo, Toreroo. Každá odrůda má svá specifika. Některá odrůda se více hodí pro intenzivní typ hospodaření, jiná více odpovídá ekonomickému pěstování. Máme odrůdy, které lze s úspěchem pěstovat ve vyšších polohách náchylných k vymrzání, kde by jiné neuspěly, a tak dále. Možná, že i vy nyní stojíte před otázkou: „Jaký hybrid ozimého ječmene si mám vybrat?“ K tomu, abyste učinili správné rozhodnutí, by vám měl napomoci níže uvedený popis jednotlivých odrůd.

 

 

Baracooda je zástupcem nové generace hybridních ječmenů klasového typu. Velmi dobře reaguje na intenzifikaci pěstování. Má velké klasy, které produkují zrna s vysokou HTZ a hektolitrovou hmotností. Je středně mrazuvzdorná.

 

Hybrid Baracooda byl v lońském roce testován ve třinácti pokusech na různých místech České republiky. U deseti z nich prokázal tento hybrid vyšší výnos oproti liniové odrůdě, v jednom pokusu byl výnos rovnocenný (7,42 t/ha).

 

Foto 1:

 

Graf 1: Výnosové výsledky našich hybridů v oficiálních registračních zkouškách (LSV), Německo 2018

(průměr z 5 ošetřených pokusů, různé typy půd)

 

Galileoo je kompenzační typ nové generace se střední odnožovací schopností. Tento hybrid je vysoce flexibilní a hodí se na všechna stanoviště ozimého ječmene. Vyniká v mrazuvzdornosti. V pokusech vždy dosahoval nejvyšších výnosů z testovaných variant, kde zároveň prokázal nejlepší výnosovou stabilitu.

 

Graf 2: Výsledky z oficiálních registračních zkoušek LSV v Německu v roce 2018 

(průměr ze 6 ošetřených pokusů na jílovitohlinitých půdách)

 

 

Graf 3: Výsledky z oficiálních registračních zkoušek LSV v Německu v roce 2018 

(průměr ze 3 ošetřených pokusů na písčitých půdách)

 

 

Toreroo je hybrid kompenzačního typu s nejvyšší schopností odnožování. Hodí se pro pozdní setí. Je mimořádně zimovzdorný. Vyznačuje se výbornou jarní regenerací po případném mrazovém poškození. Stačí mu kratší doba vegetace k dosažení vynikajicích výnosů i v horších podmínkách. Díky výbornému zdravotnímu stavu poskytuje vysoký výnos. V  pokusech společnosti Syngenta v lokalitě v Trutnově (horší půdy, silná zima) hybrid Torerro prokázal, že vyniká výnosem mezi hybridy i mezi liniemi. (Graf 4) Totéž platí o dosažených parametrech objemové hmotnosti. (Graf 5)

 

Graf 4: Hybrid Toreroo – výnos (Trutnov, 2017)

Graf 5: Hybrid Toreroo – objemová hmotnost  (Trutnov, 2017)

 

Foto 2: Hybrid Toreroo prokázal výbornou schopnost přezimování v roce 2016.

V lońském roce měla společnost Syngenta zařazen v sérii pokusů s hybridními ječmeny na 14 různých místech České republiky hybrid Toreroo. Z těchto 14 pokusů byl ve dvanácti pokusech dosažen vždy vyšší výnos u odrůdy Torerro oproti liniové odrůdě.

 

Wootan je tradiční hybrid klasového typu, který se stal vítězem Soutěže pěstebních technologií v Kroměříži v roce 2017.

Má výbornou objemovou hmotnost a vysoký počet zrn na klas. Je dobře odolný k padlí, hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti.

 

Foto 3:

 

 

Návrh umístění hybridu podle podmínek pěstování

 

V případě, že máte další dotazy k výběru vhodného hybridu ozimého ječmene, neváhejte kontaktovat přímo svého obchodního zástupce nebo autorku tohoto článku, která vám přeje hodně úspěchů při pěstování hybridních ječmenů.