You are here

Hyvido zlátne a slibuje bohatou úrodu

Aktuality
11.07.2016

Jak vypadají zlátnoucí pole Hyvido odrůd? Na první pohled porosty slibují bohatou úrodu. Průběh letošní sezony byl opět velmi příznivý pro ozimé obilniny: mírná zima, pozvolný nástup jara i průběh hlavní sezony. Na fotografiích je patrné, že všem našim hybridním odrůdám ozimého ječmene se dařilo velmi dobře. Porosty jsou zdravé, klasy velké, plně nalité a velmi pěkné.

Foto 1 - Zlátnoucí lány ozimých ječmenů

Zlátnoucí lány ozimých ječmenů

Nejrychleji dozrávajícím hybridem z našeho portfolia se jeví Galation. Jeho oranžovožluté osiny jsou charakteristické pro tento hybrid. Letošní klasy Wootanu jsou nádherně plné a dlouhé. Jak si v demopokusech vede novinka letošního roku Mercurioo? Hustý porost a jeho dlouhé nalité klasy jsou chloubou naší novinky.

Foto 2 - Rozdíly ve zralosti jsou nepatné, ale jsou znát. Kujavy 17. 6. 2016

Rozdíly ve zralosti jsou nepatné, ale jsou znát. Kujavy 17. 6. 2016

Foto 3 - Zrající Galation

Zrající Galation

Foto 4 - Plně nalité klasy Wootanu slibují bohatou sklizeň

Hustý porost novinky Mercurioo ukazuje silnou odnoživost odrůdy

Foto 6 - Novinka letošního roku – hybrid Mercurioo a jeho zrající klasy

Novinka letošního roku – hybrid Mercurioo a jeho zrající klasy

Věříme, že Hyvido odrůdy jsou nejen krásné na pohled, ale jsou i oporou vašeho výnosu. Přejeme hodně zdaru při sklizni a těšíme se na společnou nadcházející sezonu s Hyvido odrůdami.