You are here

Elatus Era a nabídka, která se neodmítá

Aktuality
07.04.2020

Elatus Era dokazuje, že je každým rokem schopen doručit nejen nejlepší účinnost na choroby, ale také nejlépe aktivovat fyziologické procesy v rostlinách, které vedou jak k lepší odolnosti proti suchu, tak zlepšují potravinářskou i sladovnickou jakost. Navíc přinášejí pozitivní vliv na výnos zrna.

 

Testování fungicidů v roce 2019

V loňském suchém roce jsme opět ověřovali a porovnávali výkonnost a schopnosti fungicidů. Abychom je byli schopni adekvátně porovnat v kurativní situaci, aplikovali jsme všechny ve fázi praporcového listu (BBCH 37-39) jako první fungicidní aplikaci.

Pokusy byly založeny ve třech lokalitách Velká Bystřice, Troubsko a Malý Čepčín (SK) na třech odrůdách Federer, Patras, Jindra.

 

Jaké byly výsledky?

Průměrné napadení na neošetřených kontrolách:

Padlí travní 6,3 %, rez pšeničná 27 %, braničnatka pšeničná 8,6 %, DTR 15 %.

Porosty byly jinak velmi pěkné, dobře založené, což potvrdil průměrný výnos na neošetřených kontrolách. I v tak suchém roce se pohyboval okolo 7,2 t/ha. Elatus Era vykazoval v obou aplikovaných dávkách nejvyšší pozitivní efekt na výnos zrna a zelenou listovou plochu. V plné  dávce 1,0 l/ha to činilo v průměru 116 % čili 8,5 t/ha. Z grafu 1 je patrné, že klíčové pro dosažení pozitivního výnosového výsledku byla účinnost na rez pšeničnou, která dosahovala vysokého napadení.

Elatus Era je na rzi specialista a opakovaně vykazuje nejlepší výsledky, a to nejen na rez pšeničnou, ale i na rez plevovou či ječnou.

V těchto pokusech předvedl svou dominanci i v ostatních chorobách. Dosáhl nejvyšší účinnosti i na braničnatku pšeničnou na úrovni nad 85 %. Nejlepší konkurenti dosáhli pouze slabě nad 80 %. Zajímavostí také je, že Elatus Era měl také nejvyšší účinnost na DTR, i když my ji uvádíme jen jako vedlejší účinnost. Ale to nám nestačilo.

 

Graf 1: Porovnání účinnosti proti hlavním chorobám

  Porovnání účinnosti Elatus Era proti chorobám

 

Pokus Kluky

              Porost ošetřený přípravkem Elatus Era, dávkou 0,8 l/ha                                     Neošetřená kontrola
Porost ošetřený přípravkem Elatus Era Neošetřená kontrola

Foto: Václava Spačilová

 

Elatus Era a kvalita produkce

Zajímalo nás také, jak Elatus Era ovlivňuje kvalitu produkce. Měli jsme možnost otestovat vzorky z celého pokusu založeného ve Velké Bystřici v laboratořích ZVÚ Kroměříž. A některé výsledky nás opravdu mile překvapily. Především pozitivní vliv Elatusu Era na objemovou hmotnost (graf 2) a také na HTZ (graf 3).

                                                                                                                                                        Elatus Era nejlepší výsledky

 

 

Na grafu číslo 2 můžeme vidět, že největší vliv na objemovou hmotnost měla varianta ošetřená Elatusem Era, ale překvapivě ne v plné dávce 1,0 l/ha, ale v dávce 0,8 l/ha. To může opět souviset s extrémním suchem, které už v tuto dobu panovalo. Obě varianty s Elatusem Era dosáhly nejlepších výsledků a posunuly kvalitu o jednu jakostní třídu oproti konkurenci.

 

 

Graf 2. Vliv aplikace fungicidů na vybrané faktory potravinářské kvality (kg/hl)

Vliv aplikace fungicidů na vybrané faktory potravinářské kvality

 

Graf 3. Vliv aplikace fungicidů na vybrané faktory potravinářské kvality – HTZ (g)

Vliv aplikace fungicidů na vybrané faktory potravinářské kvality (g)

 

Extrémní sucho je patrné při pohledu na graf 3. Hodnota HTZ na kontrole nedosáhla ani na úroveň 30 g, a to je asi o 30 % nižší, než je deklarovaná hodnota této pšenice. Aplikace Elatusu Era dokázala zvýšit hodnotu až o 17 % procent, zatímco nejlepší konkurenční produkt jen o 8 %.

 

 

 

 

Balíčky, se kterými letos ušetříte

Pro letošní složitou sezonu jsme pro vás navíc připravili supervýhodnou nabídku balíčků na 100 ha.

 

Výhodné balíčky Syngenta do obilnin

Elatus Era Moddus

Výhodný balíček na ošetření na 100 ha pšenice nebo ječmene

Obsahuje

80 l ELATUS™ Era + 40 l Moddus®

 

 

Elatus Era Moddus Flexi

Výhodný balíček na ošetření 100 ha pšenice nebo ječmene

Obsahuje

80 l ELATUS™ Era + 40 l Moddus® Flexi

 

 

Při nákupu těchto balíčků okamžitě získáváte slevu 10 % oproti sólo produktům.

 

Více o přípravku Elatus Era

Kontakt na obchodní zástupce.