You are here

Co kdyby?...

Aktuality
25.07.2018
hero banner hyvido Syngenta

Novinky v portfoliu ječmene

První letošní novinkou je příchod nové generace hybridů, v ní jsme zaznamenali velký posun oproti předchozím. A to jak ve výnosnosti, tak i ve zdravotním stavu.

SY Galileoo - hybrid kompenzačního typu s větším klasem. Otec přináší tomuto hybridu odolnost ke rzi, padlí a hnědé skvrnitosti a ochranu před vymrznutím. Mateřská komponenta potom má na starost kvalitu v podobě vysoké HTZ a přepadu nad sítem. Jejich kombinace pak přináší možnost vysokých výnosů v intenzivní i méně intenzivní variantě. Hybrid určený do všech výrobních oblastí pro všechny pěstitele ozimých ječmenů.

SY Baracooda -  hybrid pro profesionály. Je to klasový typ, který vyniká mimořádně velkým počtem zrn v klase současně s vysokou HTZ a objemovou hmotností. Tvoří méně odnoží, proto je potřeba dbát na kvalitní založení porostu. Byl vyvinut pro oslnivé výkony ve vysoké intenzitě pěstování. Odolný je především na padlí, výborně se k němu hodí hvězdný fungicid ELATUS Era. Protože špička si špičku zaslouží.

SY Toreroo - hybrid těžkých podmínek. Je to horal, který pokorně snáší silnou zimu, jehož zdravotní stav je základ jeho výkonu. Předností je odolnost ke rzi, hnědé skvrnitosti stejně jako k padlí a rynchosporiové skvrnitosti. Významným znakem je vysoká schopnost odnožování a regenerace. Toreroo najde své místo u pěstitelů, kteří se nechtějí ječmeni tolik věnovat.

Stálicí v našem portfoliu je SY Galation.

l letos budou ozimé ječmeny Hyvido dodávány ošetřené špičkovým mořidlem Celest Trio Formula M, který porosty ochrání proti chorobám ohrožujícím vzcházení a na jaře tlumí tlak komplexu chorob pat stébel. Dále zajistí plnou ochranu proti prašné i mazlavé sněti.

Více informací naleznete zde:

titulka_hyvido_cz