You are here

Snadná sklizeň řepky beze ztrát

Aktuality
05.06.2015

Abychom vám usnadnili průběh sklizně, nabízíme přípravek Reglone. Díky němu lze s velkou časovou přesností naplánovat a řídit práci při sklizni řepky.

Většinu agrotechnických zásahů v porostech řepky jste již provedli a je před vámi sice jeden z posledních, ale zato velmi důležitých zásahů, abyste vytěžili maximálního biologického potenciálu odrůd. Je jím správné načasování termínu sklizně.

V rozhodování pěstitelů, zda provést předsklizňové ošetření porostů řepky nebo to riskovat bez ošetření, hrají důležitou roli následující faktory. Rozloha pěstební plochy spojená se sklizňovými možnostmi podniku, stav zaplevelení porostů, předpověď počasí a v neposlední řadě také nátura pěstitele a jeho ochota riskovat na výnose.

Pod pojem předsklizňová úprava porostů řepky lze zahrnout několik odlišných zásahů. Je potřeba oddělit předsklizňovou aplikaci herbicidů za účelem hubení plevelů od vlastní desikace, jejímž smyslem je urychlené ukončení vegetace řepky, její vysušení a usnadnění sklizně.

A právě v případě desikace je otázkou, jaký přípravek aplikovat - bude lepší glyfosát nebo diquat dibromide?

Přípravky s účinnou látkou glyfosát jsou doporučovány pro aplikaci za účelem předsklizňové přípravy 14 – 21 dní před sklizní. V neprospěch načasování této aplikace u řepky svědčí poznatek, že v posledních deseti dnech před počátkem sklizně dochází každý den k nárůstu výnosu o dalších až 50 kg z každého hektaru. Jak je známo z praxe, pro navýšení výnosu je dobré podržet plně vegetující porost po nejdelší možnou dobu.

Pokud o tuto část výnosu nechcete přijít (aby nedošlo k podtržení porostu), je potřeba s desikačním ošetřením vyčkat. Následně razantně zasáhnout a sklizeň si naplánovat i s ohledem na nadcházející počasí. Tento přístup umožňuje aplikace skutečného desikantu obsahujícího účinnou látku diquat dibromide - přípravku Reglone.

Desikační ošetření přípravkem Reglone se provádí v dávce 2-3 l/ha. Optimální termín jeho aplikace je v období, kdy je většina semen ve střední části rostlin zralá, jejich vlhkost se pohybuje mezi 20 až 22 %. Možná je i kombinace přípravku Reglone s DAM 390. Při této aplikaci je možné dávku přípravku Reglone snížit na 1,5 - 2 l/ha. Řepku je možné následně sklízet za 5-7 dní. Přípravek Reglone lze kombinovat s tzv. lepidly pro snížení sklizňových ztrát. Vynikající je odolnost vůči smyvu deštěm již 15 minut po aplikaci.

Reglone — sklizeň snadno, rychle, spolehlivě

Jste ochotni riskovat výnos řepky nebo dáte přednost desikaci? S přípravkem Reglone si můžete sklizeň řepky naplánovat Optimální termín desikace je v období, kdy je většina semen ve střední části rostliny zralá