You are here

Novinky v hybridech kukuřice pro rok 2015

Aktuality
27.11.2015

Společnost Syngenta představila nové silážní hybridy s technologií Powercell a dvě zrnové novinky - SY Ambitius a SY Octavius

Společnost Syngenta je jednou z firem, které investují nemalé zdroje a úsilí do vývoje a šlechtění nových odrůd díky kterým je možné dosáhnout lepších a stabilnějších výnosů. Hlavní novou genetikou, kterou Syngenta přináší na trh s osivy kukuřice je skupina silážních hybridů s logem PowerCell. Ty se kromě velmi vysoké produkce sušiny z hektaru vyznačují také špičkovou stravitelností vlákniny. Dalším tradičním segmentem, ve kterém i v letošním roce chystáme dvě novinky, jsou zrnové kukuřice.

PowerCell – popis technologie nových silážních hybridů

Společnost Syngenta dosáhla významných úspěchů ve šlechtění silážní kukuřice, protože se zaměřuje především na odrůdy s velkou krmnou hodnotou a vysokou kvalitou produkované silážní hmoty. Jednoduše řečeno „pouze škrob a hodně hmoty nestačí“. Jde totiž také o její kvalitu a stravitelnost, protože skot, jako původně stepní zvíře, využívá vlákninu rostlin jako strukturální nosič pro fermentaci živin v bachoru a může ji tak využít jako zdroj energie. Důležité je také si uvědomit, že jak škrob, tak celulóza (hlavní součást vlákniny), jsou tvořeny z molekul glukózy. Díky dobré stravitelnosti vlákniny hybridů PowerCell může skot využít mnohem větší část celkové energie, která je v silážní hmotě uložena.

Hlavní znaky hybridů PowerCell

  • Výjimečná stravitelnost buněčných stěn (vlákniny) a tudíž vyšší potenciál k produkci mléka ze základního krmiva (kukuřičné siláže).
  • Široké sklizňové okno s pomalejší lignifikací stonku a tím pádem vysokou koncentrací lépe využitelné (stravitelné) energie v širším časovém horizontu. To umožňuje flexibilitu sklizně beze ztrát na kvalitě.
  • Možnost pro optimální sestavení krmné dávky (TMR) pro přežvýkavce snižuje riziko vzniku acidóz u dojnic a tedy vyšší příjem sušiny = zdravější stádo, vyšší produkce mléka u dojnic.
  • Rychlejší dynamika rozkladu vlákniny díky vyšší stravitelnosti (degradovatelnosti). V praxi to znamená efektivnější a rychlejší využití energie nejen pro výkrm skotu, ale také pro produkci bioplynu. Princip dobré stravitelnosti funguje stejně dobře v bachoru i fermentoru.
  • Česká registrace jedné z novinek SY Campona na UKZÚZ a její špičkové výsledky na stravitelnost jsou asi tím nejlepším důkazem kvality a celkového genetického potenciálu hybridů PowerCell. Novinky – Silážní hybridy PowerCell

SY Kardona - FAO 250 siláž, 240 zrno

SY Kardona je zástupcem nové generace PowerCell hybridů se zvýšeným obsahem škrobu. Jedná se o dvouliniový hybrid, který lze využít na siláž pro skot či pro bioplynové stanice a na výrobu CCM i LKS. V porovnání s hybridem SY Kairo má zvýšený obsah škrobu. Vyniká vysokým výnosem zelené hmoty s výbornými parametry stravitelnosti. Svůj výnosový potenciál tento hybrid prokázal v několika evropských zemích včetně ČR, kde překonává nejúspěšnější hybridy na trhu.

SY Kardona může být pěstována v různých typech výrobních podmínek. Doporučujeme pěstovat jako silážní hybrid v obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Má rychlý počáteční růst a dobře snáší chlad. Erektivní postavení listů navíc umožňuje efektivnější využití sluneční energie i v nižších listových patrech. Do budoucna bude nástupcem hybridu SY Kairo nejen díky vysoké stravitelnosti vlákniny, ale taktéž díky vysokému obsahu škrobu a tudíž vysoké vyprodukované energie na jednotku plochy.

SY Campona - FAO 280 siláž

SY Campona patří do skupiny středně raných hybridů s číslem ranosti FAO 280 a s využitím na siláž. V letošním roce byl tento hybrid zaregistrován pro Českou republiku, kdy v registračních pokusech jednoznačně potvrdil nejen svou výkonost ve výnosu hmoty, ale také vynikající parametry stravitelnosti. Hybrid SY Campona je uzpůsobený kontinentálnímu klimatu, rostliny jsou vysoké a masivní s velmi dobrým olistěním a vzhledem.

SY Campona je hybrid s vysokou produkcí siláže a vynikající stravitelností. Doporučujeme jej pěstovat jako silážní hybrid v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Vyznačuje se mohutným vzrůstem s vynikající kvalitou produkované hmoty, což tento hybrid také předurčuje pro využití v bioplynových stanicích.

Zrnové hybridy

Společnost Syngenta se nadále věnuje i šlechtění nových hybridů v zrnovém segmentu kukuřic. Proto zařadila do svého portfolia dvě zrnové novinky - hybridy SY Ambitius a SY Octavius.

SY Ambitius - FAO 270 zrno

Hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a obilnářské oblasti. V roce 2013 byl zařazen do firemních srovnávacích pokusů na Slovensku, kde dosáhl výnosu zrna na úrovni 103 % ve srovnání k průměru pokusu. Při sklizni dosáhl velmi dobré sklizňové vlhkosti, která byla v průměru 12 %, což bylo o 1 % méně než u průměru pokusu. Středně vysoké rostliny, dorůstající do výšky přibližně 255 cm, jsou svou architekturou porovnatelné se známým hybridem SY Ondina. Rostliny se vyznačují velmi nízkou náchylností k poléhání a velmi nízkou lámavostí stébla v porovnání s konkurenčními hybridy. Vyznačuje se rychlým vzcházením a velmi dobrou odolností k chladu. Je možné tento hybrid vysévat i v brzkém agrotechnickém termínu.

SY Ambitius je vhodný pro různé pěstitelské podmínky. Pro dobré uvolňování vlhkosti ze zrna i ve vyšších polohách se stává pěstování tohoto hybridu ekonomické a najde si své uplatnění na většině pěstitelských ploch.

SY Octavius - FAO 380

Nový a nadprůměrně výkonný dvouliniový hybrid určený k výrobě zrna v kukuřičné výrobní oblasti je vhodný do různých půdně-klimatických podmínek. V suchém roce 2012 si jako jeden z mála hybridů zachoval zelené stéblo a listy, což mu dává předpoklad dlouhé asimilace pro dosáhnutí vysokých a stabilních výnosů. Rostliny se vyznačují vysokou pevností stonku a stabilní kořenovou soustavou. Jsou středního vzrůstu s dobrým Stay green efektem.

SY Octavius je hybrid určený pro kukuřičnou výrobní oblast ve skupině středně pozdních hybridů. I v prostředí stresu ze sucha dosahuje vyrovnaných výnosových hodnot. Neklade žádné speciální požadavky na prostředí.