You are here

Psárka polní

Psárka polní

Psárka

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceletá, ohniska tvořící klasnatá tráva. Vyskytuje se především v ozimých a jarních obilninách, ale i v teplomilných plodinách, např. cukrovce, kukuřici a jarním ječmeni. Alopecurus myosuroides se vyskytuje především na středních až těžkých, čerstvých až vlhkých půdách s dobrou zásobou Ca a živin, např. naplaveninách, vinách, hnědozemích a pseudoglejích. Životnost v půdě je menší 10 let. Hloubka klíčení bývá 0–2,5 cm; ale může vyklíčit i z hloubky do 10 cm; světlo urychluje klíčení. Průměrný počet výhonů/rostlinu je 3,14; v extrémních případech podstatně vyšší. Rozmnožuje se ze semen, až 6 klasů/rostlina, 80–2 000 semen/rostlina. Co se týká škodlivosti, v obilninách v době sklizně 0,4–0,5 t/ha výnosové ztráty pří výskytu 100 klasů na m2, v závislosti na plodině a stavu porostu.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu bývá rýhovaná, většinou se zřetelnou rýhou ve středu, rub matný, neochlupený. Pochva listu je často (ne až k bázi listu uzavřená), od báze načervenalá.

Období vzcházení

Klíčivost bývá v úzké závislosti na termínu výsevu plodiny od září do května. Minimální teplota klíčení se pohybuje mezi 3–5 °C. Hloubka klíčení je 0–2,5 cm; ale může vyklíčit i z hloubky do 10 cm; světlo urychluje klíčení.