You are here

force Syngenta

Force 1,5 G

Poslední aktualizace:
08.03.2022

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
vícevrstevný laminovaný pytel s výsypnou trubicí, 20 kg
Složení: 
Formulace: 
GR - volně tekoucí pevné granule k přímému použití

Jedinečné spolehlivé insekticidní řešení ochrany osiva kukuřice proti larválnímu stádiu bázlivce kukuřičného na trhu!

  • Insekticid pro přímé použití v kukuřici
  • Ochrana pozemků se silným výskytem bázlivce kukuřičného
  • Aplikace speciálními aplikátory do řádků při setí kukuřice

Mechanismus působení

Force 1,5 G je půdní insekticid obsahující účinnou látku tefluthrin ze skupiny pyrethroidů. Hubí škůdce fumigačním, dotykovým a požerovým účinkem. Nemá systemické vlastnosti. Antipožerové a repelentní vlastnosti přispívají k posílení účinnosti proti některým škůdcům. Insekticid Force 1,5 G účinkuje proti škůdcům z řádů Coleoptera (brouci), Diptera (dvoukřídlí) a Lepidoptera (motýli). Výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují vodivost nervů a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu. Prodlužuje se otevření sodíkových kanálků v nervových výběžcích. Repelence se projevuje zejména při ochraně mladých rostlin.

Je-li Force 1,5 G aplikován do řádků při výsevu kukuřice, účinkuje proti půdním škůdcům klíčících a vzcházejících rostlin: např. larvám kovaříkovitých - drátovcům (Elateridae) a larvám bázlivce kukuřičneho (Diabrotica virgifera).

Ochrana kukuřice

Přípravek Force® 1.5 G se aplikuje speciálními polními aplikátory do řádků při setí kukuřice v dávce 12–13 kg/ha. Přípravek se používá bez ředění. Je nutné dodržet požadovanou dávku přípravku, jeho rovnoměrné rozptýlení v řádku a správnou hloubku setí. Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů. Po aplikaci přípravku Force® 1.5 G je možné bez omezení používat postemergentní herbicidy na bázi sulfonylmočovin (např. Elumis®).

force1

Komplexní ochrana kukuřice proti bázlivci kukuřičnému

force2

Bezpečnostní list

Kukuřice