You are here

Force 1,5 G

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
vícevrstevný laminovaný pytel s výsypnou trubicí, 20 kg
Složení: 
Formulace: 
GR - volně tekoucí pevné granule k přímému použití

Bázlivci kukuřičnému nedá šanci!

Půdní insekticidní přípravek ve formě volně tekoucích pevných granulí pro přímé použití v kukuřici proti bázlivci kukuřičnému.

  • Insekticid pro přímé použití v kukuřici
  • Ochrana pozemků se silným výskytem bázlivce kukuřičného
  • Aplikace speciálními aplikátory do řádků při setí kukuřice

Mechanismus působení

Force 1,5 G je půdní insekticid obsahující účinnou látku tefluthrin ze skupiny pyrethroidů. Hubí škůdce fumigačním, dotykovým a požerovým účinkem. Nemá systemické vlastnosti. Antipožerové a repelentní vlastnosti přispívají k posílení účinnosti proti některým škůdcům. Insekticid Force 1,5 G účinkuje proti škůdcům z řádů Coleoptera (brouci), Diptera (dvoukřídlí) a Lepidoptera (motýli). Výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují vodivost nervů a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu. Prodlužuje se otevření sodíkových kanálků v nervových výběžcích. Repelence se projevuje zejména při ochraně mladých rostlin.

Je-li Force 1,5 G aplikován do řádků při výsevu kukuřice, účinkuje proti půdním škůdcům klíčících a vzcházejících rostlin: např. larvám kovaříkovitých - drátovcům (Elateridae) a larvám bázlivce kukuřičneho (Diabrotica virgifera).

Kukuřice