Actellic 50 EC

Poslední aktualizace:

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení:
S-pac 4 x 5 l
Složení:
500 g/l
pirimiphos-methyl
Formulace:
EC - emulgovatelný koncentrát