You are here

actellic Syngenta

Actellic 50 EC

Poslední aktualizace:
26.03.2020

Insekticidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Hlídá váš zisk ve skladech

  • Výborné fumigační vlastnosti s hloubkovým účinkem
  • Spolehlivě hubí i skryté škůdce
  • Reziduální účinek až 6 měsíců u přímo ošetřeného zrna kukuřice

Mechanismus působení

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu je určen pro efektivní a dlouhodobou ochranu skladů, sil, mlýnů, pekáren a provozů, jakožto i uskladněných obilnin proti širokému spektru skladištních škůdců.

Pirimiphos-methyl patří do skupiny organických sloučenin fosforu. Působí hlavně dotykově, požerově a fumigačně s výrazným hloubkovým účinkem. Eliminace zasáhnutého hmyzu je rychlá. Actellic 50 EC působí reziduálně v uzavřených prostorách (sklady, budovy) a na inertním povrchu (juta, dřevo, omítky, cihlové zdi, beton, kovy, plasty) až po dobu 1–3 měsíců. Přípravek ničí všechna stadia škodlivého hmyzu s výjimkou vajíček. Tento insekticidní přípravek se používá k hubení škodlivého hmyzu a roztočů zejména ve skladech, silech, stájích a provozech a k ochraně uskladněného obilí. Použití přípravku je zakázáno v drůbežárnách.

  • Působí na široké spektrum skladištních škůdců a roztočů
  • Vynikající reziduální účinnost na inertním povrchu
  • Nízká toxicita k teplokrevným organismům
  • Hubí všechna vývojová stadia hmyzu kromě vajíček
  • Zahraniční obchod s takto ošetřeným obilím je možný bez omezení
  • Bezpečné použití také pro sladovnický ječmen
  • Snadná aplikace běžnými technickými prostředky

Prázdné sklady, provozy a sila ošetřujeme proti škůdcům postřikem všech zdí, podlah, stropů a ostatních zařízení, které přicházejí do kontaktu s uskladněnými komoditami. Dávku vody volíme podle typu povrchu, jenž je ošetřován. Optimální dávka je přibližně 100 ml aplikační kapaliny s koncentrací 0,5–1,5 % na 1 m2 plochy u porézních povrchů (beton, omítka, zdivo, cihly). U hladkých povrchů (kachlíky, hladké dřevo, apod.) používáme přibližně 50 ml aplikační kapaliny s koncentrací 1,5–2,0 % na 1 m2 plochy.

Zkušenosti a doporučení

V současné době se insekticid Actellic® 50 EC používá nejčastěji k asanaci skladových zásob v silech a skladech, kde se maximálně využívá fumigačních a dotykových účinků tohoto přípravku při ochraně vysokých násypných vrstev. Po dobu několika týdnů se tak udržuje dostatečná koncentrace i pro hubení škůdců líhnoucích se ze skrytých vývojových fází (vajíček). Ošetření vykonávejte při teplotě vyšší než 10 °C. První příznaky působení na škůdce se projeví v průběhu 2 až 24 hodin. K úplnému úhynu dochází asi po sedmi dnech. Dávka přípravku a postřikové kapaliny závisí na typu naskladňovacího zařízení. Při kapacitě dopravníků 22,5–45 tun obilí za hodinu je dávka 8 ml produktu v 0,75 litru vody na tunu obilí. Při dopravnících s kapacitou pod 22,5 tuny za hodinu je dávka 8 ml v 1,5 litru vody na tunu obilí.

actellic1

 

Stáhnout etiketu

Mlýny, pekárny, sila

Prázdné sklady

Provozy

Uskladněné obilniny