You are here

Ježatka kuří noha

Ježatka kuří noha
Echinochloa crus-galli

Ježatka kuří noha

Plodiny

  • Kukuřice setá
  • Mák setý
  • Cibule
  • Cukrovka
  • Řepa krmná
  • Kapusta
  • Mrkev krmná
  • Okrasné dřeviny
  • Ovocné školky
  • Mák setý

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jednoletá lipnicovitá tráva tvořící laty. Květenství je lata tvořená hroznovitými nebo přetrhovanými lichoklasy. Jedná se o teplomilný plevel, vysktuje se v okopaninách, ruderální flóra. Především na obdělaných a vlhkých půdách s vyšší zásobou živin. Přizpůsobivý na rozmanité klimatické, půdní a pěstební podmínky. Rozmnožuje se semeny (200 – 1000 semen/rostlina). Životnost v půdě je maximálně 5 let. Nejvýznamnější plevelná tráva s vysokou konkurenceschopností.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu lysá, často s bělavou střední žilkou, okraje často zvlněné. Pochva listu bývá téměř uzavřená, plochá, po stranách smáčknutá. Jazýček nemá.

Období vzcházení

Klíčí na jaře. Minimální teplota klíčení se pohybuje kolem 10–15 °C. Mělká hloubka klíčení.