You are here

Ředkev ohnice

Ředkev ohnice
Raphanus raphanistrum

Ředkev ohnice

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá rostlina s krátkým kůlovým kořenem rostoucí na půdách s nedostatkem vápníku. Má vzpřímenou, rozvětvenou, chloupkatou, lodyhu až 60 cm vysokou. Květy jsou trubkovité, citronově žluté se zřetelnými žilkami, kališní lístky přitisklé.

Rozlišovací znaky

Ohnice zvedá kališní lístky, naproti tomu hořčice spouští kališní lístky.

Období vzcházení

Jaro

Řešení Syngenta