Lipnice roční

Poa annua

Lipnice roční

Slovenský název: Lipnica ročná

Zařazení škodlivého činitele: Jednoděložné plevele

Čeleď: lipnicovité – Poaceae.

Biologická skupina: zelené, autotrofní, rozmnožující se generativně, jednoleté, ozimé.

Popis

Jedno až víceleté, trsy tvořící lipnice. Je to hojně rozšířená plevelná tráva bez vyšších nároků na půdu, přednostně na vlhkých půdách obsahujících dusík. Životnost v půdě bývá méně než 5 let. Vyskytují se četné trsy vysokých výhonů. Rozmnožuje se semeny, v průměru cca 450 semen/rostlina, může být ale i 100 - 800. Výrazně slabší konkurenční schopnost než psárka polní nebo ježatka kuří noha.

Listy: list zatočený, se dvěma žlábky, na líci matný, s lysou špičkou. Jazýček krátký, uťatý, límcovitý, bílé barvy, nedělený. Ouška nemá.

Květenství (květy): řídká jednostranná lata, s bezosinkatými plevami.

Plod: pluchatá obilka, 2,5 až 2,5 x 0,7 až 1,0 x 0,7 až 1,0 mm. Životnost obilek v půdě omezena na krátké období.

Klíčící a vzešlá rostlina: dokáže klíčit okamžitě po dozrání a odpadnutí z mateřské rostliny. Děložní lístek přerůstá plevu. Klíčí při tmin. 3 až 5 °C, topt. 16–6,0 °C z hloubky 30–40 mm. Hromadně vzchází v březnu až květnu, na vlhkých půdách i v létě (srpen). První listy jsou jemné, ale silnější než u druhu Echinochloa crus galli – ježatka kuří noha. Se zřetelnou střední žilkou světle zelené barvy.

Rozlišovací znaky

Nejmladší listy jsou složené, čepel listu je dvojrýha, špička člunkovitá. Pochva listu bývá lysá, smáčknutá a vystoupavá, jazýček dlouhý, bílý, límcovitý. Ouška nemá.

Období vzcházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu (zimy), téměř po celý rok. Minimální teplota klíčení je od 2 °C. Je mělce klíčící.

Podzemní orgán: svazčitý mělký kořen.

Hospodářský význam: méně nebezpečné (++)

Kdy druh úspěšně regulovat: do začátku odnožování.

Na první pohled se podobá druhům: lipnice luční a lipnice obecná.

Doporučené Syngenta přípravky

Touchdown Quattro System 4

Brasan 540 EC

Teridox 500 EC

Arcade 880 EC

Triviza