You are here

Lipnice roční

Lipnice roční

Lipnice

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Jedno až víceleté, trsy tvořící lipnice. Je to hojně rozšířená plevelná tráva bez vyšších nároků na půdu, přednostně na vlhkých půdách obsahujících dusík. Životnost v půdě bývá méně než 5 let. Vyskytují se četné trsy vysokých výhonů. Rozmnožuje se semeny, v průměru cca 450 semen/rostlina, může být ale i 100 - 800. Výrazně slabší konkurenční schopnost než psárka polní nebo ježatka kuří noha.

Rozlišovací znaky

Nejmladší listy jsou složené, čepel listu je dvojrýha, špička člunkovitá. Pochva listu bývá lysá, smáčknutá a vystoupavá, jazýček dlouhý, bílý, límcovitý. Ouška nemá.

Období vzcházení

Klíčivost probíhá od jara do podzimu (zimy), téměř po celý rok. Minimální teplota klíčení je od 2 °C. Je mělce klíčící.