You are here

cet-m-colore_wide Syngenta

CET M

Poslední aktualizace:
29.11.2019

Pomocný přípravek

Mořidla

Velikost balení: 
HDPE sud 200 l
Složení: 
Formulace: 
SL – rozpustný koncentrát ředitelný vodou

Individuální přístup ke každému zrnu

  • Dokonalá pokryvnost mořidlem
  • Stejná a přesná dávka mořidla na každém zrnu
  • Mimořádná otěruvzdornost a žádná lepivost ošetřeného osiva

Působení a spektrum přípravku

Pomocný prostředek ve formě rozpustného koncentrátu, který se používá v procesu moření osiv. Jeho aplikací se zlepšuje kvalita namoření osiva kukuřice. Cet™M zároveň zpřesňuje dávkování souběžně aplikovaného mořidla, což se projevuje výrazným snížením podílu podmořených a přemořených semen. Podstatně se také zlepšuje stejnoměrnost namoření (pokryvnost mořidlem), snižují se ztráty mořidla vlivem otěru a barevný vzhled namořeného
osiva. Jde o jedinečnou technologii, která průmyslově řeší kvalitu namoření na úrovni individuálních semen.

Mechanismus působení

CETM je pomocný přípravek na bázi vody obsahující barvivo, který se používá ke zlepšení kvality namoření osiva pšenice, ječmene, tritikale, žita a kukuřice fungicidními mořidly Vibrance Gold ( ječmen, pšenice), Dividend 030 FS (pšenice, tritikale), Celest Extra Formula M (pšenice, tritikale, žito), Maxim XL 035 FS (kukuřice) a Maxim Star 025 FS (ječmen). CETM nemá přímé účinky proti škodlivým činitelům, pěna sama o sobě tedy nehubí choroby přenosné osivem a půdou, tuto roli má vlastní mořidlo.

  • Pokrytí všech částí zrna včetně nehomogenních povrchů
  • Minimalizace rizika podmoření (poddávkování mořidlem)
  • Minimalizace rizika přemoření (předávkování mořidlem)
  • Dokonalý vzhled osiva umocněn jasně červenou barvou
  • Zvýšená sypnost namořeného osiva
  • Jednoduchý systém aplikace vhodný pro všechny stávající mořičky

Zkušenosti a doporučení

Základním požadavkem kladeným na kvalitu moření je dodržení registrované dávky mořidla. Zde tkví největší přínos využití technologie 100% aplikační proces (neformálně tzv. zapěňování osiv). Při moření standardním postupem nedosáhneme potřebné stejnoměrnosti (homogenity) namoření. Laboratorním testováním hodnot namořenosti (klasický způsob moření) individuálních semen bylo zjištěno, že část semen je podmořena a část semen je naopak přemořena. V jednotlivých případech mohou být rozdíly mezi nejméně namořeným a nejvíce namořeným zrnem až osminásobné. U podmořených semen pak hrozí, že rostliny z nich vzešlé nebudou dostatečně chráněny proti chorobám se všemi důsledky pro pěstitele. U přemořených semen dochází ke zbytečnému plýtvání mořidlem. Podstatou 100% aplikačního procesu je souběžná aplikace mořidla a zároveň pomocného prostředku (Cet™M) při moření kukuřice.

Ječmen

Kukuřice

Pšenice

Tritikale

Žito