You are here

CET M

Poslední aktualizace:
04.07.2017

Pomocný přípravek

Mořidla

Velikost balení: 
HDPE sud 200 l
Složení: 
Formulace: 
SL – rozpustný koncentrát ředitelný vodou

Individuální přístup ke každému zrnu

Pomocný prostředek ve formě rozpustného koncentrátu ke zlepšení kvality namoření osiva, ječmene, kukuřice, pšenice, tritikale a žita.

  • Patentovaná technologie "100 % aplikační proces" - dokonalá pokryvnost mořidlem
  • Stejná a přesná dávka mořidla na každém zrnu
  • Mimořádná otěruvzdornost a žádná lepivost ošetřeného osiva

Mechanismus působení

CETM je pomocný přípravek na bázi vody obsahující barvivo, který se používá ke zlepšení kvality namoření osiva pšenice, ječmene, tritikale, žita a kukuřice fungicidními mořidly Vibrance Gold ( ječmen, pšenice), Dividend 030 FS (pšenice, tritikale), Celest Extra Formula M (pšenice, tritikale, žito), Maxim XL 035 FS (kukuřice) a Maxim Star 025 FS (ječmen). CETM nemá přímé účinky proti škodlivým činitelům, pěna sama o sobě tedy nehubí choroby přenosné osivem a půdou, tuto roli má vlastní mořidlo.

Ječmen

Kukuřice

Pšenice

Tritikale

Žito