You are here

revus logo Syngenta

Revus

Poslední aktualizace:
29.06.2021

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S pac, 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Revus ochrání vaši úrodu dokonale!

  • Unikátní technologie LOK & FLO
  • Excelentní odolnost proti smyvu deštěm
  • Vynikající preventivní, částečná kurativní účinnost

Mechanismus působení

Revus je fungicidní přípravek proti plísni bramborové (Phytophthora infestans) s novou účinnou látkou mandipropamid a unikátní technologií LOK + FLO, díky níž je vysoce odolný dešťovým srážkám a poskytuje dokonalou ochranu porostu.

Mandipropamid je první účinnou látkou patřící do zcela nové skupiny chemických látek - amidy kyseliny mandlové (CAA-fungicidy). Jeho způsob účinku není zatím přesně prokázán, avšak předpokládá se, že působí na syntézu fosfolipidů hub rodu Oomycetes (fosfolipidy jsou základní složkou buněčných stěn a membrán hub).

Mandipropamid má vynikající preventivní a částečně kurativní účinek. Jeho preventivní účinek spočívá v potlačení klíčení spor, čímž zabraňuje průniku patogena do pletiva hostitele. Kurativní účinek spočívá v inhibici růstu mycelia, tvorby haustorií a redukci sporulace. Malé množství aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je rychle distribuováno a schopno chránit obě strany listu - translaminární účinnost.

Mandipropamid vykazuje vysokou afinitu k voskové vrstvě rostlinného povrchu. Unikátní technologie přípravku Revus LOK + FLO umožňuje rychlou a pevnou vazbu s rostliným povrchem (LOK) a následné postupné uvolňování účinné látky (FLO). Jakmile postřik uschne, stává se odolným proti smyvu deštěm. Nejlepších výsledků při ochraně brambor je dosaženo, je-li přípravek Revus aplikován preventivně nebo v raném stádiu vývoje choroby.

Doporučení pro aplikaci

Ve chmelu se aplikuje postřikem nebo rosením (při dodržení antirezistentních opatření) - maximálně 2× za rok od BBCH 31 do BBCH 87. Interval mezi ošetřeními je 10 dní. Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby. Optimální dávka se volí podle síly infekčního tlaku a na základě signalizace. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny CAA-fungicidů, více než 50 % z celkového počtu postřiků proti plísni bramborové za vegetační sezónu.

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Brambory

Chmel

Rajčata

Saláty