Plíseň šedá

Plíseň šedá

Latinský název: Botryotinia fuckeliana
Slovenský název: Plesnivka sivá, Pleseň sivá, Botrytída

Hostitelské rostliny 
Slunečnice
Jahodník
Réva

Příznaky
Napadá všechny části rostliny po celou dobu vegetace. Semenáčky a mladé rostliny (až do fáze 6 listů) odumírají většinou měkkou hnilobou listů i stonků. Při napadení vegetačního vrcholu nebo poupěte dochází k jejich vyhnití a zaschnutí. Na poškozené rostlině se tvoří boční květenství. Napadení lodyh v pozdější vývojové fázi nezničí za suchého počasí rostlinu celou, ale způsobí zaschnutí částí vodivých svazků. Největší škody působí tedy nouzovým dozráváním (suchá a mokrá hniloba stonků), lámáním stonků a hnilobou úborů. Napadení se projevuje mokvavou šedozelenou skvrnou, která hnědne nebo tmavne. Za vlhkého počasí narůstá na napadených místech povlak typického šedého mycelia. I u plísně šedé se v pokročilém stadiu tvoří mikrosklerocia nebo méně často i makrosklerocia. Ta pevně ulpívají na nažkách z napadených úborů i na zbytcích napadené slámy. Napadené úbory v závislosti na podmínkách buď uhnívají, nebo trouchnivějí a opadávají. Plíseň šedá se může zaměnit s Leptosphaeria lindquistii zejména na bázi stonků nebo při napadení dřeně stonku nebo úboru se sklerotiniovou hnilobou, ale dřeň je na rozdíl od poškození oběma druhými houbami zbarvena do hněda.

Prežívání, zdroj infekce 
Houba přežívá na infikovaných rostlinných zbytcích i na jiných hostitelích. Není vyloučen ani přenos osivem, kde se mohou jako příměs vyskytovat mikrosklerocia.

Dispoziční faktory
Výskyt podporuje především vysoká vzdušná vlhkost (95–98%). Napadení je podstatně zvýšeno přehnojením dusíkem, příliš hustým setím a zaplevelením porostů. Znečištění rostlin škůdci - zejména mšicemi a plošticemi, rovněž zvyšuje nebezpečí rozšíření infekce.

Hospodářský význam
V současné době méně významná choroba než v nedávné minulosti, především vlivem suchého počasí v posledních letech v hlavních produkčních oblastech slunečnice. Za vlhkého počasí v období dozrávání však dokáže úbor zcela zničit v průběhu 8–10 dnů. Nouzové dozrávání sníží na napadené rostlině množství oleje o 15–20% a HTS o 20–25%.

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Základem ochrany je odstranění posklizňových zbytků a setí mořeného osiva. Doporučuje se i výběr odolnějších hybridů. Chemická ochrana se provádí ve dvou fázích vývoje: 4.– 6. list a plný květ.

Amistar Gold