You are here

SY Bacardi Syngenta

SY Bacardi

Poslední aktualizace:
29.11.2019
Crop: 

Slunečnice

Clearfield Plus pro vysoký výnos i v sušších oblastech

Neoma_linoleicBacardi_CfPlus

Základní popis hybridu

  • Hybrid s normálním typem oleje pro Clearfield Plus technologii.
  • Raný až středně hybrid vycházející z NK Kondi.
  • Vysoký výnos potvrzen i ve stresových podmínkách (sucho a teplo).
  • Hybrid s dobrým počátečním růstem, středně vysoký s velkou listovou plochou a převislým úborem.
  • Velmi dobrá odolnost poléhání (během vegetace i před sběrem).
  • Velmi dobrá odolnost vůči chorobám a zvýšená tolerance na ú.l. imazamox.

Bacardi_logo 

Technické parametry:

Typ hybridu: dvouliniový
Ranost: raný až středně raný
Doporučený výsevek: 60–65 tis. rostlin/ha
Obsah oleje: 47,9 %
HTN: 54 g
HB ošetření: Listego Plus
Dozrávání na zeleném stonku: ne

Pěstitelská charakteristika hybridu

Bac_tabBac_obr

Bac_obr1